Wiget Group är ett helägt dotterbolag som förvärvades sommaren 2019. Köpesumman var 46 MSEK som med full earn-out kan uppgå till 75 MSEK under 2020.

Wiget tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet. Vi hävdar att inget annat bolag i världen kan erbjuda det som Wiget kan till sitt kundsegment och detta genom egenutvecklad teknik i kombination med människorna bakom affären.

De prismodeller Wiget arbetar med är dels prestationsbaserade men även klick- och visningsbaserade. Detta innebär att annonsörer hos bolaget har stor flexibilitet i hur de kan betala och Wiget kan säkerställa korrekt riskjusterad prismodell hos varje enskild annonsör. För de prestationsbaserade kunderna arbetar Wiget med revenue share och CPA (Cost Per Action). För övriga annonsörer erbjuds CPC (Cost Per Click) och CPM (Cost Per Mille/Visningar). Genom korrekt dataanalys och kundkännedom kan bolaget avgöra vilken prismodell som blir mest lönsam på sikt för bolaget.

Wigets konkurrensfördelar är många men särskilt utmärkande är följande:

TRANSPARENS

Inom display media kan transparens vara ett stort problem. Annonsörer vet inte alltid vad de köper när de gör programmatiska medieköp och det råder också osäkerhet kring vad de egentligen betalar deras olika partners. Med Wigets hjälp kan annonsörer öka transparensen för alla medieköp som går via Wigets plattformar och bättre förstå hur de kan maximera sina budgetar.

EN PARTNER MED ETT FOKUS

Många display-nätverk jobbar idag på uppdrag av både sina publicister såväl som sina annonsörer. Det betyder att annonsörer ofta får överbetala för trafiken de köper eftersom nätverket som medlar trafiken också vill hålla sina publicister nöjda.

Wigets fokus ligger istället helt på att maximera endast annonsörers ROI med hjälp av sin teknologi. Annonsörer kan därför vara säkra på att deras budgetar aldrig används för att nå publicisters intjäningsmål när de väljer Wiget som sin primära partner.

EFFEKTIVISERING AV KÖP

Många mediasäljare idag använder tredjeparts-plattformar som är väldigt generella helt utan spets. Genom att istället samla alla sina medieköp hos Wiget kan iGaming-annonsörer effektivisera sina kampanjer då Wiget byggt sina plattformar specifikt för iGaming-operatörer. Det innebär att Wigets dataanalys och funktionalitet helt kretsar specifikt kring vad iGaming-operatörer behöver, snarare än vad alla annonsörer behöver.

Läs mer om Wiget här: https://wigetgroup.com