Brand Legend

Brand Legend skyddar organisk söktrafik relaterad till varumärken. Det innebär att vi aktivt stärker våra kunders ranking i organiskt sök genom SEO och ”Content Sites”. Resultatet innebär i korthet att det egna varumärket ges en högre relevans och därmed en högre placering i sökresultat och försvårar för konkurrenter och marknadsföringsföretag att placera sig högre.

Brand Legend skydda sina kunders organiska söktrafik relaterad till dess varumärken, med inriktning på SEO, utveckling och design av innehållssidor. Utformning av innehållssidor är en skräddarsydd tjänst som förbättrar kundens hemsidor i sökresultaten. Detta är en viktig del i kundens strategiska arbete med sökmotorer.

VARUMÄRKESSKYDD

Webbplatser för varumärkesskydd anpassas efter varumärkes riktlinjer och design med innehåll baserat på valda sökord. Tekniken har utvecklats under de senaste 10 åren under Internet Vikings för att säkra kundens synlighet. Detta är ett nyckelfärdigt alternativ som säkerställer bästa möjliga resultat.

INOM E-COMMERCE SEKTORN

Verksamheten hade under 2021 ett 30-tal kunder huvudsakligen inom e-commerce sektorn och är spridd på fyra olika geografiska platser där Malta utgör den centrala hubben.

OMI

OMI värderar kvalitet över kvantitet genom att utveckla avancerade och komplexa spel för en djupare spelupplevelse. OMI:s egenutvecklade teknik och avancerade spelmekanik försvårar för konkurrenter att replikera OMI:s spel, något som annars är ett slående kännetecken för marknaden. OMI positionerar sig därmed som en spelutvecklare med en unik spelutveckling som sticker ut och förhöjer upplevelsen för spelkonsumenten. Med OMI:s kompetens och konkurrenskraftiga spelutvecklingsteknik ses trösklarna som låga för en accelererande tillväxt i såväl intäkter som organisation. OMI:s vision är att bli en ledande spelutvecklare på marknaden inom spelslottar och skrapspel online samt att ständigt komma med nya unika och innovativa lösningar.

SPELUTVECKLING

OMI besitter mångårig erfarenhet och djup kompetens inom casinospelutveckling, och har bevisad förmåga att såväl skapa attraktiva spelupplevelser som att integrera och distribuera dessa hos speloperatörer i ett flertal jurisdiktioner - likaså att genomgå certifieringsprocesser i olika jurisdiktioner.

KOSTNADSEFFEKTIV SKALBAR OPERATION

OMI:s verksamhet drivs kostnadseffektivt och kan enkelt skalas upp med fortsatt kostnadskontroll, genom såväl in- house personal som outsourcade utvecklingsresurser. Således återfinns en låg tröskel att ta sig över med rätt resurser, för accelererad tillväxt i såväl organisation som intäktsmöjligheter.

EGENUTVECKLAD TEKNOLOGI

OMI äger och utvecklar löpande sin egen teknologi för spelutvecklingsverksamheten, såväl spelserver (”RGS”) som tillhörande övriga plattformsmoduler, med bevisad funktionalitet över ett antal års verksamhet. Detta ger bolaget maximal flexibilitet vad gäller såväl skapandet av innovativ spelmekanik och funktionalitet, som distributions- och integrationsmöjligheter, där bolaget kan samarbeta med ett brett spektrum av aktörer inom den internationella spelindustrin.

ENGAGERANDE SPELUPPLEVELSER

Nätcasinobranschen efterfrågar numera en förhöjd spelupplevelse av toppkvalitet snarare än ständigt nya spel. OMI är mycket väl positionerat för att möta denna efterfrågan, då bolagets fokus är att vara en innovativ utmanare i branschen som levererar kvalitet över kvantitet, i form av till exempel avancerad spelmatematik, engagerande funktioner och en attraktiv paketering. I en ”copy-cat” industri har OMI det som krävs för att stå ut.

STARK PRODUKTIONS-PIPELINE

Just nu noterar OMI en ökad efterfrågan från flera olika håll. Bolaget har nyligen ingått ett antal mycket intressanta avtal som man avser att leverera på över tid, och bedömer att förutsättningarna och tajmingen är de rätta för att skala upp verksamheten. På produktionssidan har bolaget också en stark pipeline av koncept och spelprototyper under utveckling, vilket kommer trygga en stadig utgivning av nya spel och utökad distribution över tid.

Läs mer om OMI här: https://www.omigaming.com

Wiget

Wiget tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst e-commerce-segmentet. Vi hävdar att inget annat bolag i världen kan erbjuda det som Wiget kan till sitt kundsegment och detta genom egenutvecklad teknik i kombination med människorna bakom affären.

De prismodeller Wiget arbetar med är dels prestationsbaserade men även klick- och visningsbaserade. Detta innebär att annonsörer hos bolaget har stor flexibilitet i hur de kan betala och Wiget kan säkerställa korrekt riskjusterad prismodell hos varje enskild annonsör. För de prestationsbaserade kunderna arbetar Wiget med revenue share och CPA (Cost Per Action). För övriga annonsörer erbjuds CPC (Cost Per Click) och CPM (Cost Per Mille/Visningar). Genom korrekt dataanalys och kundkännedom kan bolaget avgöra vilken prismodell som blir mest lönsam på sikt för bolaget.

Wigets konkurrensfördelar är många men särskilt utmärkande är följande:

TRANSPARENS

Inom display media kan transparens vara ett stort problem. Annonsörer vet inte alltid vad de köper när de gör programmatiska medieköp och det råder också osäkerhet kring vad de egentligen betalar deras olika partners. Med Wigets hjälp kan annonsörer öka transparensen för alla medieköp som går via Wigets plattformar och bättre förstå hur de kan maximera sina budgetar.

EN PARTNER MED ETT FOKUS

Många display-nätverk jobbar idag på uppdrag av både sina publicister såväl som sina annonsörer. Det betyder att annonsörer ofta får överbetala för trafiken de köper eftersom nätverket som medlar trafiken också vill hålla sina publicister nöjda.

Wigets fokus ligger istället helt på att maximera endast annonsörers ROI med hjälp av sin teknologi. Annonsörer kan därför vara säkra på att deras budgetar aldrig används för att nå publicisters intjäningsmål när de väljer Wiget som sin primära partner.

EFFEKTIVISERING AV KÖP

Många mediasäljare idag använder tredjeparts-plattformar som är väldigt generella helt utan spets. Genom att istället samla alla sina medieköp hos Wiget kan e-commerce-annonsörer effektivisera sina kampanjer då Wiget byggt sina plattformar specifikt för e-commerce-operatörer. Det innebär att Wigets dataanalys och funktionalitet helt kretsar specifikt kring vad e-commerce-operatörer behöver, snarare än vad alla annonsörer behöver.

Läs mer om Wiget här: https://wigetgroup.com