2023-11-29 08:35:37

Blick Global Group AB(publ) säljer samtliga aktier i dotterbolaget Brand LegendsInternational AB

Blick Global Group AB ("Blick" eller "Bolaget") har idag ingått avtal om överlåtelse av samtliga aktier i dotterbolaget Brand Legends International AB till köparen, Jinderman Consulting AB("Jinderman"). Köpeskillingen uppgår till 2 000 000 SEK som har erlagts av köparen idag samtidigt som Aktierna tillträdes. 

2023-11-23 13:46:15

Kallelse till extra bolagsstämma i Blick Global Group AB (publ)

2023-11-23 08:30:00

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2023

2023-10-30 10:04:35

Blick Global Group AB (publ):s dotterbolag, Blick WI AB, har ingått avtal om att överlåta kundkonto hos ett ledande globalt sportsbettingvarumärke.

Blick Global Group AB (publ):s dotterbolag, Blick WI AB ("Dotterbolaget"), har idag ingått avtal med ett affiliatebolag ("Köparen") om att överlåta ett kundkonto inom prestationsaffären hos ett ledande globalt sportsbettingvarumärke. Köpeskillingen för försäljningen uppgår till 1 031 000 euro och erläggs genom kontant betalning och tillträde sker idag. Överlåtelsen innehåller sedvanliga garantier och villkor och styrelsen bedömer att transaktionen har skett på marknadsmässiga villkor.

2023-10-03 08:17:47

Blick Global Group AB (Publ)(Förtydligande) skriver ned goodwilltillgångar som ett led i den strategiska översynen

2023-10-01 10:15:20

Blick Global Group AB (Publ) skriver ned goodwilltillgångar som ett led i den strategiska översynen.

2023-08-30 08:30:00

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2023

2023-08-04 10:06:15

Kommuniké från extra bolagsstämma i Blick Global Group AB (publ)

En extra bolagstämma i Blick Global Group AB (publ) hölls den 4 augusti 2023 på bolagets kontor i Stockholm. Följande beslut fattades av stämman

2023-07-17 22:20:07

Blick Global Group AB (publ) senarelägger kvartalsrapporten för Q2 2023

2023-07-17 22:15:47

Kallelse till extra bolagsstämma i Blick Global Group AB

Aktieägarna i Blick Global Group AB (publ), 556724-8694 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 4 Augusti 2023 kl. 08.00 på Roslagsgatan 26A i Stockholm, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 07.55.

2023-07-17 22:09:31

Blick Global Group AB ingår avtal om överlåtelse av tillgångar i dotterbolaget Wiget Group AB samt överlåtelse av dotterbolaget Oregon Main Interactive AB

Blick Global Group AB ("Blick" eller ''Bolaget'') har idag ingått avtal om (i) överlåtelse av tillgångar i Bolagets dotterbolag Wiget Group AB samt (ii) överlåtelse av samtliga aktier i dotterbolaget Oregon Main Interactive AB till bolagets tidigare ägare Transaktionerna utgör ett led i den strategiska översyn som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 21 juni 2023. Båda transaktionerna är villkorade av bolagsstämmans godkännande. Kallelse till extra bolagsstämma för godkännande av respektive transaktion offentliggörs genom separat pressmeddelande. 

2023-07-04 08:52:54

Kommuniké från årsstämma i Blick Global Group AB (publ)

 

2023-06-21 10:47:26

BLICK Global Group AB (publ) : Genomför en strategisk översyn.

Efter tre förvärv på fyra år samt en bransch i konstant utveckling, har bolaget beslutat genomföra en strategisk översyn i syfte att stötta respektive bolags verksamhet och dess affärsplaner för att ge bästa förutsättningar för att öka aktieägarvärdet. 

2023-06-20 19:53:58

Förslag till årsstämman i Blick Global Group AB (publ)

2023-06-14 22:54:57

Blick Global Group AB: Årsredovisning 2022

2023-06-01 11:14:31

Kallelse till årsstämma i Blick Global Group AB (publ)

Aktieägarna i Blick Global Group AB (publ), org. nr 556724-8694 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 30 juni 2023 klockan 08:00 på Roslagsgatan 26 i Stockholm.

2023-05-26 15:47:03

Analyst Group kommenterar nyheten om Blick Globals certifiering och lansering av nytt spel

2023-05-26 08:30:00

OMI Gaming, spelstudion för Kasinospel som ingår i Blick Global Group har nu levererat och certifierat sitt första spel för global lansering genom tidigare nämnd amerikanska storkund.

2023-04-27 08:30:00

Blick Global Group: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2023

2023-02-28 08:30:00

Blick Global Group AB Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

Blick lämnar idag sin bokslutskommuniké för året 2022

2023-02-23 08:42:56

Blick Global Group: Riktad emission registrerad hos Bolagsverket

Den riktade emissionen i Blick Global Group AB ("Blick" eller ''Bolaget") som offentliggjordes den 3 januari 2023 ("Riktade Emissionen") har nu registrerats hos Bolagsverket. 

2023-02-17 10:17:58

Blick Global Group AB (publ) har deltagit och presenterat i en av världens största spelmässor, ICE London 2023

Blick Global Group har deltagit och presenterat i årets upplaga av ICE London, en av världens främsta spelmässor som utspelat sig mellan 7-9 februari 2023. Deltagandet har gett Bolaget möjlighet att träffa nya kontakter och förstärka befintliga relationer inom spelbranschen. Under eventdagarna har Blick Global Group visat upp sina varumärken och diskuterat de senaste trenderna och utvecklingarna inom branschen med andra ledande aktörer och kunder.

2023-02-10 16:04:15

Blick Global Group meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO4

Företrädesemissionen i Blick Global Group AB ("Blick" eller "Bolaget") är nu registrerad hos Bolagsverket och betalda tecknade units (BTU) kommer därmed att ersättas av aktier och teckningsoptioner. Sista dag för handel med BTU är den 16 februari 2023 och nya aktier och teckningsoptioner beräknas att bokas in på respektive depå/VP-konto den 22 februari 2023. Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO4 är den 22 februari 2023.

2023-02-09 11:45:03

Blick Global Group AB: Information om BTU och teckningsoptioner av serie TO4

Företrädesemissionen samt den riktade emissionen i Blick Global Group AB ("Blick" eller "Bolaget") kommer att registreras under vecka 7 hos Bolagsverket och betalda tecknade units (BTU) kommer därmed att ersättas av aktier och teckningsoptioner.

2023-02-06 11:06:30

Blick Global Group AB: meddelar utfall i riktad emission

Blick Global Group AB ("Blick" eller ''Bolaget'') meddelar utfallet av den riktade nyemission som offentliggjordes den 3 januari 2023 ("Riktade Emissionen"). Den riktade emissionen tecknades till 165 458 units av samma typ som i företrädesemissionen. Blick tillförs därmed 3 970 992,00 kronor före emissionskostnader.

2023-02-06 11:02:43

Blick Global Group AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Blick Global Group AB (publ)

Den 2 februari 2023 hölls extra bolagsstämma i Blick Global Group AB (publ). Stämman fattade följande beslut:

2023-02-02 08:16:25

Komplettering: Offentliggörande av utfall i företrädesemission

MAR etikett föll bort Blick Global Group AB ("Blick" eller ''Bolaget'') offentliggör utfallet av den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som offentliggjordes den 3 januari 2023 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till cirka 61,5 procent varav cirka 23,7 procent tecknades med och utan stöd av uniträtter och cirka 37,9 procent tecknades av emissionsgaranter. Blick tillförs därmed 15 303 672 kronor före emissionskostnader.

2023-02-01 16:59:37

Blick Global Group AB: Offentliggörande av utfall i företrädesemission

Blick Global Group AB ("Blick" eller ''Bolaget'') offentliggör utfallet av den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som offentliggjordes den 3 januari 2023 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till cirka 61,5 procent varav cirka 23,7 procent tecknades med och utan stöd av uniträtter och cirka 37,9 procent tecknades av emissionsgaranter. Blick tillförs därmed 15 303 672 kronor före emissionskostnader.

2023-01-27 09:55:57

Blick Global Group AB: Analyst Group publicerar ny analys av Blick Global Group med anledning av offentliggörande av preliminärt resultat för kvartal 4, 2022: Lönsam tillväxt i blickfånget

Analyst Group publicerar kontinuerlig analysbevakning av Blick Global Groups utveckling, innefattande aktieanalyser med kvartalsvis uppdatering samt analytikerkommentarer av pressmeddelanden. I samband med detta har Analyst Group idag publicerat en aktieanalys.

2023-01-25 16:31:43

Blick Global Group informerar om att Aktietips bjuder in till en livesänd bolagspresentation och Q&A med Erik Ahlberg från Blick Global Group

Aktietips bjuder in till en livesänd bolagspresentation och Q&A med Erik Ahlberg

2023-01-25 08:20:46

Blick Global Group lämnar preliminärt resultat för kvartal 4, 2022: Tillväxt på 161%

Blick Global Group redovisade under kvartal 4, 2022 en tillväxt om 161% jämfört med samma period 2021. Under årets sista kvartal ökade vinstmarginalen till 12% motsvarande en ökning av EBITDA med drygt 2 MSEK

2023-01-20 14:00:00

Blick Global Group AB: VD Erik Ahlberg i en längre poddintervju med FinVoices finns nu tillgänglig på Spotify.

Lyssna på intervjun här. 

2023-01-20 08:56:34

Blick Global Group AB signerar ett uppdragsavtal avseende IR, analys och bevakning med Impala Nordic AB

Blick Global Group AB (publ): Bolaget befinner sig i en viktig fas där man avser förbättra kommunikation och förmedling av verksamheten. Därmed har Blick signerat ett uppdragsavtal med Impala Nordic AB avseende IR, analys och bevakning. Impala Nordic kommer att agera som kommunikationsrådgivare och säkerställa att Bolaget förbättrar sin kommunikation gentemot aktieägare. 

2023-01-19 08:55:02

Blick Global Group AB rekryterar specialkompetens inom utveckling i spelstudion och Business Development i försäljningsavdelningar

Blick Global Group AB ("Blick" eller "Bolaget") växer i takt med expansion och möter tillväxten genom rekrytering av specialkompetens till spelstudion samt Business Development i försäljningsavdelningar. 

2023-01-16 08:30:00

Erik Ahlberg, VD för Blick Global Group AB, intervjuas av Impala Nordic

2023-01-12 10:26:00

Blick Global Group AB (publ) offentliggör emissionsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission

2023-01-04 11:35:33

Kallelse till extra bolagsstämma i Blick Global Group AB (publ)

Aktieägarna i Blick Global Group AB (publ), org. nr 556724-8694 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 2 februari 2023 klockan 10.00 på Roslagsgatan 26A i Stockholm.

2023-01-03 14:05:32

Rättelse: Blick Global Group genomför en företrädesemission om högst 24,9 miljoner kronor samt en riktad emission om upp till 4,1 miljoner kronor

MAR etikett föll bort av misstag Styrelsen för Blick Global Group AB (publ) ("Blick" eller "Bolaget") har beslutat om en företrädesemission av 1 036 667 units bestående av aktier och teckningsoptioner ("Units"), där en Unit består av sex (6) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 1 ("TO1") till en teckningskurs om 24 kronor per Unit ("Företrädesemissionen"), motsvarande en rabatt om cirka 33 procent efter utspädning jämfört med stängningskurs per den 2 januari 2022. Genom Företrädesrättsemissionen tillförs Bolaget maximalt ca 24,9 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen garanteras till 61,5 procent genom teckningsåtaganden och garantier. Därutöver föreslår aktieägare en riktad emission ("den Riktade Emissionen" och tillsammans med Företrädesemissionen "Emissionerna") om ca 4,1 miljoner kronor till ett mindre antal större investerare.

2023-01-03 13:51:16

Blick Global Group genomför en företrädesemission om högst 24,9 miljoner kronor samt en riktad emission om upp till 4,1 miljoner kronor

Styrelsen för Blick Global Group AB (publ) ("Blick" eller "Bolaget") har beslutat om en företrädesemission av 1 036 667 units bestående av aktier och teckningsoptioner ("Units"), där en Unit består av sex (6) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 1 ("TO1") till en teckningskurs om 24 kronor per Unit ("Företrädesemissionen"), motsvarande en rabatt om cirka 33 procent efter utspädning jämfört med stängningskurs per den 2 januari 2022. Genom Företrädesrättsemissionen tillförs Bolaget maximalt ca 24,9 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen garanteras till 61,5 procent genom teckningsåtaganden och garantier. Därutöver föreslår aktieägare en riktad emission ("den Riktade Emissionen" och tillsammans med Företrädesemissionen "Emissionerna") om ca 4,1 miljoner kronor till ett mindre antal större investerare.

2022-12-15 15:33:06

Wiget Group nominerat till "Best Acquisition & Retention Partner" på EGR Nordics Awards 2023

EGR, eGaming Review utser vinnare i ett antal kategorier varav Best Acquisition & Retention Partner är en i det som brukar för "the Oscars of egaming"

2022-12-09 11:24:23

Wiget fördubblar omsättningen under fotbolls VM

Barclays förespår en 65% ökning i bettingvolym under pågående fotbolls VM. Den totala betting.volymen väntas uppgå till $35 miljarder med ökande volymer per match ju längre in i turneringen vi kommer. Varje kvartsfinal förväntas omsätta över $1 miljard och fortsätta upp till $2.5 miljarder under finalmatchen. 

2022-11-29 17:25:11

Kommuniké från extra bolagsstämma i Blick Global Group AB (publ)

2022-11-28 15:40:42

Sammanläggning av aktier i Blick Global Group AB (publ)

Styrelsen i Blick Global Group AB, org.nr 556724-8694 ("Bolaget") har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara den5 december 2022. Genom sammanläggningen ska hundra (100) befintliga aktier läggas samman till en (1) ny aktie.

2022-11-15 08:00:00

Kallelse till extra bolagsstämma i Blick Global Group AB (publ)

Aktieägarna i Blick Global Group AB (publ), org. nr 556724-8694 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 november 2022 klockan 10.00 på Roslagsgatan 26A i Stockholm.

2022-10-31 11:11:45

Blicks VD Erik Ahlberg intervjuas av Analyst Group

Blick Globals vd Erik Ahlberg kommenterar tredje kvartalets resultat, förvärv samt bolagets finansiella mål.

2022-10-20 07:30:00

Delårsrapport 1 januari - 30 september

DELÅRSPERIODEN 1 JULI - 30 SEPTEMBER 

2022-10-18 15:39:47

Blick Global Group tidigarelägger delårsrapport

Blick Global Group tidigarelägger rapportering av tredje kvartalet till torsdagen den 20 oktober.

2022-08-19 13:33:44

Rickard Vikström ny styrelseordförande i Blick Global Group

Som tidigare har kommunicerats valdes Rickard Vikström till ny ledamot i Blick Global Groups styrelse. Rickard är en serieentreprenör med många års erfarenhet av att bygga framgångsrika teknikbolag både i Sverige och på flera platser i världen. Vid tillfället för förvärvet av Brand Legend AB blev han genom sitt ägande i bolaget 177 Investment AB största ägare i Blick. 

2022-08-11 07:30:00

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2022

DELÅRSPERIODEN 1 APRIL - 30 JUNI 

2022-07-01 08:00:00

Kommuniké från årsstämma i Blick Global Group AB (publ)

Årsstämman 2022 i Blick Global Group AB (publ) hölls den 30 juni på bolagets kontor i Stockholm. Följande beslut fattades av årsstämman:

2022-06-09 15:00:00

Årsredovisning 2021

Blick Global Group AB (publ) 1/1 - 31/12 2021

2022-06-09 14:30:00

Blick Globals dotterbolag OMI Gaming signerar distributionsavtal med Slotegrator

Blick Globals helägda dotterbolag, spelstudion OMI Gaming, har signerat ett distributionsavtal med Slotegrator, ett bolag som tillhandahåller en global distributionsplattform för casinospel.

2022-06-01 12:50:25

Kallelse till årsstämma i Blick Global Group AB (publ)

Aktieägarna i Blick Global Group AB (publ), org. nr 556724-8694 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2022 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 20, 4tr i Stockholm.

2022-06-01 08:00:00

Blick Global Group AB (publ) tillträder Internet Vikings verksamhet inom marknadsföringslösningar

Blick Global Group AB (publ) ("Blick Global Group" eller "Bolaget") har idag tillträtt 100 procent av aktierna i Internet Vikings Marketing AB ("IVM") enligt det aktieöverlåtelseavtal som ingicks den 6 maj 2022 och förvärvar därmed delar av Internet Vikings Holding AB:s verksamhet inom marknadsföringslösningar (”Förvärvet”). Köpeskillingen uppgår till 30,0 MSEK, där 15,0 MSEK utgörs av kontant betalning och resterande 15,0 MSEK utgörs av riktade kvittningsemissioner om totalt 204 387 518 aktier i Blick Global Group (”Vederlagsaktierna”). Priset per Vederlagsaktie i den riktade kvittningsemissionen har satts till 0,07339 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för aktier i Bolaget på Spotlight Stock Market under en period om tjugo handelsdagar innan tillträdesdagen.

2022-05-06 12:45:00

Fördjupad information avseende Blick Global Groups förvärv av affärsområdet Marketing Solutions från Internet Vikings

Verksamheten som syftar till att skydda sina kunders organiska söktrafik relaterad till dess varumärken, omsatte 2021 12 MSEK och redovisade en vinst om ca 5 MSEK. Förvärvet omfattar totalt 11 personer i operationen med inriktning på SEO, utveckling och design av ”innehållssidor” samt försäljning. Verksamheten är spridd på fyra olika geografiska platser där Malta utgör den centrala hubben med 4 personer anställda.

2022-05-06 08:00:00

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2022

Delårsperioden 1 januari - 31 mars.

2022-05-06 07:50:00

Blick Global Group AB (publ) förvärvar del av Internet Vikings verksamhet

Blick Global Group AB (publ) (”Blick Global Group”) har idag ingått avtal med Internet Vikings Holding AB (”IVH”) om att förvärva delar av IVH:s verksamhet inom marknadsföringslösningar (”Förvärvet”). Köpeskillingen uppgår till 30,0 MSEK där 15,0 MSEK betalas kontant och 15,0 MSEK betalas i form av vederlagsaktier i Blick Global Group. Tillträde av Förvärvet förväntas ske i slutet av maj 2022 (”Tillträdesdagen”).  

2022-04-26 20:00:00

Blick Global Group AB (publ) senarelägger kvartalsrapporten för Q1 2022

Styrelsen i Blick Global Group AB har beslutat att senarelägga rapporten för det första kvartalet till fredagen den 6 maj 2022.

2022-02-24 07:30:00

Bokslutskommuniké 2021

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2021

2022-01-28 13:07:03

Wiget lanserar optimerings-AI till Ace-kunder

Blick Globals helägda dotterbolag Wiget Groups medieköpsplattform för igaming-kunder, Ace, har idag lanserat sin optimerings-AI ’Frank’ till samtliga kunder. Tidigare har ’Frank’ varit i ett beta-stadie där Wiget under två års tid förfinat processen genom maskininlärning. 

2022-01-27 15:13:07

Nyemission registrerad hos Bolagsverket

Den tidigare kommunicerade nyemissionen i Blick Global Group AB (”Blick” eller ”Bolaget”) som reglerar sista tilläggsköpeskillingen till säljarna av helägda dotterbolaget Wiget Group har nu registrerats hos Bolagsverket.

2021-10-28 07:30:00

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2021

Delårsperioden 1 juli - 30 september.

2021-10-26 09:43:54

Sista dag för handel i BLICK BTA är den 28 oktober 2021

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.  Företrädesemissionen i Blick Global Group AB (publ) ("Blick Global Group" eller "Bolaget") om cirka 20,5 MSEK har registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade aktier (BTA) kommer därmed att ersättas med stamaktier. Sista dag för handel med BTA är den 28 oktober 2021 och nya aktier beräknas att bokas in på respektive depå/VP-konto den 3 november 2021.

2021-10-09 17:50:03

Blick Global Group offentliggör utfallet i företrädesemission och beslutar om efterföljande riktad kvittningsemission avseende garantiersättning

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Blick Global Group AB (publ) (”Blick Global Group” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission som löpte med teckningsperiod från och med den 22 september till och med den 6 oktober 2021 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har fulltecknats och tillför Bolaget cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader om cirka 3,2 MSEK. Omkring 9,5 MSEK, motsvarande cirka 47 procent av Företrädesemissionen, tecknades och tilldelades investerare som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. Omkring 1,2 MSEK, motsvarande cirka 6 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Resterande 9,7 MSEK, motsvarande cirka 47 procent av Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter. Cirka 3,5 MSEK av Företrädesemissionen har tecknats genom kvittning av fordringar mot Bolaget. Styrelsen har även beslutat, med stöd av bemyndigandet från årsstämma den 9 juni 2021, om en riktad kvittningsemission om totalt 8 472 089 aktier som utgör garantiersättning för lämnade garantiförbindelser. Genom emissionslikviden avser Bolaget finansiera likviddelen av förvärvet av OMI, erhålla en rensad balansräkning samt stärka kassan för fortsatt expansion och förvärv inom iGaming.

2021-10-01 11:01:46

Blick Global Group tillträder förvärvet av Oregon Main Interactive AB

Blick Global Group AB (publ) ("Blick Global Group" eller "Bolaget") har idag tillträtt 100 procent av aktierna i Oregon Main Interactive AB ("OMI") enligt det aktieöverlåtelseavtal som ingicks den 13 september 2021. Köpeskillingen uppgår till 5,0 MSEK, där 2,0 MSEK utgörs av kontant betalning och resterande 3,0 MSEK utgörs av en riktad kvittningsemission om 16 065 115 aktier i Blick Global Group. Priset per vederlagsaktie i den riktade kvittningsemissionen har satts till 0,18674 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för aktier i Bolaget på Spotlight Stock Market under en period om tjugo handelsdagar innan tillträdesdagen. Säljarna av OMI har lock-up klausuler om tolv månader för aktier, vilka erhålls per tillträdesdagen. Genom den riktade kvittningsemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med cirka 1 785 835,12 kronor till cirka 19 735 275,69 kronor och antalet aktier ökar med 16 065 115 till 177 535 692.

2021-09-30 13:04:00

Analys om Blick Global Group publicerad av Analyst Group: Siktet inställt på fler förvärv

En ny analys om Blick Global Group har nyligen publicerats av Analyst Group. 

2021-09-28 14:41:33

Uppdatering Wigets samarbeten på den japanska marknaden

I början av juni 2021 informerade Blick Global Group AB (publ) (”Blick Global Group”) att man genom det helägda dotterbolaget Wiget Group slutit en överenskommelse med Glitnor-ägda onlinecasinot Gambola. Överenskommelsen gällde trafikdrivande kampanjer i Japan och den initiala budgeten var satt till totalt SEK 150 000-200 000 som ett test över en sexmånadersperiod. Efter de inledande tre månaderna av testperioden har den tilltänkta initiala testbudgeten utvecklats till en investering i storleksordningen SEK 100 000-200 000 per månad från Glitnor.

2021-09-17 15:03:31

Blick Global Group offentliggör memorandum samt bjuder in till investerarträffar

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Styrelsen i Blick Global Group AB (publ) (”Blick Global Group” eller ”Bolaget”) beslutade den 13 september 2021, med stöd av bemyndigandet från årsstämma den 9 juni 2021, om en företrädesemission av aktier om cirka 20,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen i Bolaget upprättat ett memorandum som har offentliggjorts idag den 17 september 2021. Därtill bjuder Bolaget in till digitala investerarträffar med anledning av Företrädesemissionen.

2021-09-13 08:54:02

Blick Global Group genomför en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 20,5 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.  Styrelsen i Blick Global Group AB (publ) (”Blick Global Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämma den 9 juni 2021, beslutat att genomföra en nyemission av högst 107 647 051 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som vid full teckning skulle inbringa en emissionslikvid till Bolaget om cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Vid stort intresse för Företrädesemissionen har styrelsen mandat att besluta om ytterligare en nyemission om cirka 5,2 MSEK med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (”Överteckningsemissionen”). Teckningskursen i Företrädesemissionen och Överteckningsemissionen uppgår till 0,19 SEK per aktie. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 7,0 MSEK, varav cirka 3,5 MSEK avser kvittning av lånefordran mot Bolaget, och garantiåtaganden om sammanlagt cirka 13,5 MSEK. Således är motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen på förhand säkerställd. Bolagets erbjudande inom innovativa digitala marknadsföringslösningar samt förvärvet av spelstudion Oregon Main Interactive AB (”OMI”) medför en god position på marknaden med en stor potential att utvidga Bolaget inom iGaming. Bolaget avser finansiera likviddelen av förvärvet av OMI genom Företrädesemissionen, vilket offentliggjorts genom separat pressmeddelande, samt resa ytterligare i syfte att reglera tidigare förvärvskrediter samt stärka kassan för fortsatt expansion inom iGaming.

2021-09-13 08:51:59

Blick Global Group förvärvar Oregon Main Interactive AB och breddar sitt erbjudande inom iGaming

Blick Global Group AB (publ) (”Blick Global Group” eller ”Bolaget”) har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal innefattande förvärv av 100 procent av aktierna i spelstudion Oregon Main Interactive AB (”OMI”). OMI är en spelstudio som producerar spelslottar och skrapspel online. Den initiala köpeskillingen uppgår till 5,0 MSEK där 2,0 MSEK betalas kontant och resterande 3,0 MSEK betalas genom kvittning av säljarrevers till nyemitterade aktier i Blick Global Group. Säljarna av OMI är utöver den initiala köpeskillingen berättigade till eventuella tilläggsköpeskillingar i två trancher om cirka 22,5 MSEK under de kommande 12- 24 månaderna beroende på OMI:s omsättning, leverans av spel till avtalspartners och övriga färdigutvecklade spel på den egna spelplattformen. Förvärvet är en del i att utveckla Bolagets erbjudande inom iGaming och även få ombord ett team av kompententa och drivna entreprenörer som tillsammans ska leda Blick Global Groups fortsatta tillväxt.

2021-07-28 13:20:29

Wiget Group om andra kvartalet

Idag onsdagen den 28 juli publicerade Blick Global Group sin delårsrapport. Sidan fyra i rapporten handlar om det helägda dotterbolaget Wiget Group. Vi väljer att återpublicera avsnittet om Wiget och boalgets syn på kvartalet samt ytterligare belysa fokusområden och vägen framåt.

2021-07-28 13:04:16

Blick Global Groups VD Erik Ahlberg kommenterar andra kvartalet (video)

Blick presenterade idag den 28 juli 2021 sin delårsrapport. Se Erik Ahlberg summera perioden samt lyssna till hans tankar om den närmaste framtiden.

2021-07-28 08:56:21

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2021

Delårsperioden 1 januari - 30 juni 

2021-06-09 15:10:11

Kommuniké från bolagsstämma i Blick Global Group (publ)

Blick Global Group (publ), 556724-8694, höll idag tisdagen den 9 juni 2021 kl 13:00 årsstämma.

2021-06-02 08:54:59

Blick Global Group sluter överenskommelse med Glitnor Group om trafikdrivande kampanjer i Japan

Blick Global genomför för första gången kampanjer i Japan genom helägda dotterbolaget Wiget Group.

2021-05-27 08:30:00

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2021

Delårsperioden 1 januari - 31 mars

2021-05-27 08:30:00

Övergång till IFRS

Blick Global Group IFRS

2021-05-19 17:45:51

Årsredovisning 2020

Blick Global Group AB (publ) 1/1 - 31/12 2020

2021-05-12 14:47:00

Kallelse till årsstämma i Blick Global Group AB (publ)

Aktieägarna i Blick Global Group AB (publ), org. nr 556724-8694 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 juni 2021 klockan 13:00 i Bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 20, 4tr i Stockholm.

2021-04-26 16:35:49

Blick Global Group byter till redovisningsregelverk IFRS, senarelägger därmed första delårsrapporten

Blick Global skjuter på rapporten för det första kvartalet till torsdagen den 27 maj 2021, från tidigare 28 april.

2021-03-01 06:20:10

Wiget Group om 2020 samt fördjupning kring produkten Ace

Fredagen den 26 februari publicerade Blick Global Group sin bokslutskommuniké för helåret 2020. Sidan fyra i rapporten handlar om det helägda dotterbolaget Wiget Group. Vi väljer att återpublicera avsnittet om Wiget och dess affär samt ytterligare specificera hur vi ser på produkten Ace, dess potential samt utmaningar.

2021-02-26 07:50:22

Blick Global Groups VD Erik Ahlberg om 2020,  förvärv och framtiden (video)

Blick presenterade idag den 26 februari 2021 sin bokslutskommuniké. Här summerar vd Erik Ahlberg året som gått samt sina tankar om bolagets väg framåt. 

2021-02-26 07:00:00

Bokslutskommuniké 2020

1 januari - 31 december

2020-11-27 15:49:40

VD Update Blick Global Group AB

Se VD Erik Ahlberg berätta om Wiget Group, Blicks visioner och förvärvstankar.

2020-10-28 07:30:00

Delårsrapport 3

DELÅRSPERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2020

2020-10-14 15:17:07

Uppdatering om Wiget Groups produkterbjudande

Vi får löpande frågor kring vårt dotterbolag Wiget och bolagets erbjudande varpå vi skickar denna produktuppdatering som en reminder till den intresserade.

2020-10-12 08:30:00

Blick Global Group AB (publ) beslutar om en riktad nyemission av aktier som delbetalning av den första tilläggsköpeskillingen för förvärvet av Wiget Group AB i juni 2019

Styrelsen i Blick Global Group AB har beslutat om en riktad nyemission av högst 11 061 285 aktier. Rätt att teckna nya aktier ska tillkomma Cronus Holding AB med 9 291 480 aktier och Pixar Tech AB med 1 769 805 aktier.

2020-10-12 07:50:00

Brygglånegivare förlänger samt tillför bolaget ytterligare 2 MSEK i riktad nyemission

Blick Global Group AB (publ) förlänger befintligt brygglån inklusive upplupen ränta om 5 446 336 SEK i ytterligare 12 (tolv) månader som löper till den 30 september 2021 där bolaget äger rätt att lösa lånet i förtid. Långivare är Gerhard Dal och Modevio AB.

2020-10-08 16:56:54

Förtydligande gällande gårdagens pressmeddelande

På uppmaning av Spotlight förtydligar härmed bolaget gårdagens PM om att tre tidigare styrelseledamöter återinvesterar sitt styrelsearvode.

2020-10-07 13:50:08

Tidigare styrelseledamöter i Blick Global Group AB återinvesterar sitt styrelsearvode i bolaget

Detta möjliggörs genom en nyemission om totalt 352 942 aktier enligt följande:

2020-09-29 15:42:24

Styrelseledamot lämnar Blick Global Group AB

Styrelseledamot Joakim Dahl har idag begärt eget utträde ur styrelsen i Blick Global Group AB. 

2020-09-21 14:31:17

Kommuniké från extra bolagsstämma i Blick Global Group AB (publ)

Blick Global Group AB (publ), 556724-8694, höll idag måndagen den 21:a september 2020 klockan 10:00 extra bolagsstämma.

2020-09-04 08:05:00

Presentation av nominerade till styrelsen i Blick Global Group AB (publ)

Som tidigare idag har kommunicerats så kallar Blick Global Group AB till extra bolagsstämma den 21 september 2020. Stämmans syfte är att nominera två styrelseledamöter till bolaget. Nedan följer en presentation av de nominerade ledamöterna Erik Fischbeck och Marcus Petersson.

2020-09-04 08:00:00

Kallelse till extra bolagsstämma i Blick Global Group AB (publ)

Aktieägarna i Blick Global Group AB (publ), org. nr 556724-8694 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 21 september 2020 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 20, 4tr i Stockholm.

2020-08-10 07:30:00

Wiget Group lanserar nya produkter och ny sajt

Wiget Group har idag lanserat sin nya hemsida där bolaget även visar upp sina senaste produkter riktade mot iGaming-operatörer och affiliates.

2020-07-20 08:10:33

Delårsrapport 2

DELÅRSPERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2020

2020-07-03 15:37:04

Kommuniké från bolagsstämma i Blick Global Group (publ)

Blick Global Group (publ), 556724-8694, höll idag fredagen den 3:e juli 2020 klockan 13:00 årsstämma.

2020-07-02 10:50:23

Blick Global Group tidigarelägger delårsrapport

Blick Global Group tidigarelägger rapportering av andra kvartalet till måndagen den 20 juli. 

2020-06-26 11:37:52

VD Erik Ahlberg intervju med Analyst Group

Blick Global Group kontaktades av Analyst Group för en intervju. 

2020-06-12 16:37:16

Överenskommelse avseende tilläggsköpeskilling i förvärvet av Wiget Group

Blick Global Group AB har idag tecknat avtal med helägda dotterbolaget Wiget Group AB avseende att parterna skjuter upp regleringen av kontantdelen i första tilläggsköpeskillingen.

2020-06-04 16:23:35

Blick Global Group nominated and shortlisted in CFI.co award

Blick Global Group have received information our company is nominated and shortlisted in the category "Best iGaming Acquisition Team - Nordics 2020". According to CFI.co there are three companies nominated in this category and the winner will be presented summer 2020.   

2020-06-04 16:06:16

Blick Global Group nominerade och shortlistade i CFI.co award

Blick Global Group har mottagit information om att bolaget är kortlistat i kategorin "Best iGaming Acquisition Team - Nordics 2020". Enligt CFI.co är det totalt tre bolag kortlistade i kategorin och vinnaren presenteras i sommar.  

2020-06-04 13:50:49

Erik Ahlberg kommenterar nyvalet till styrelsen

"I samband med att nuvarande ordförande Staffan Lindgren lämnar sitt uppdrag under årsstämman är jag väldigt glad över att Johannes Thomhave har accepterat nomineringen till ny ordförande för Blick Global Group", säger Erik Ahlberg, vd Blick Global Group.

2020-06-04 13:45:00

Kallelse till årsstämma i Blick Global Group AB (publ)

Aktieägarna i Blick Global Group AB (publ), 556724-8694, kallas härmed till årsstämma fredagen den 3 juli 2020 kl. 13.00 Birger Jarlsgatan 20, 4tr i Stockholm.

2020-05-19 11:10:41

VD Update

Mycket har hänt under året och här följer en kort uppdatering om vår affär, vår marknadspositionering samt vilka utomstående faktorer vi ser och hur dessa påverkar vår verksamhet.

2020-05-04 12:30:15

Ny hemsida samt info om bolaget

Idag är första handelsdagen under bolagets nya namn Blick Global Group. Företaget är noterat på Spotlight Stock Market och aktiens kortnamn är "BLICK".

2020-04-28 08:29:52

Delårsrapport 1

DELÅRSPERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS

2020-04-22 19:49:06

ahaWorld AB byter namn till Blick Global Group AB

Som kommunicerades den 17 april 2020 så röstade extra bolagsstämman igenom namnbytet till Blick Global Group AB (publ) och namnändringen är registrerad hos Bolagsverket.

2020-04-17 15:55:27

Kommuniké från extra bolagsstämma den 17 april 2020

Idag, den 17 april 2020, hölls extra bolagsstämma i ahaWorld AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

2020-04-09 11:06:51

ahaWorlds styrelse kvittar styrelsearvode mot aktier

Som tidigare har kommunicerats så kvittade styrelsen i ahaWorld sina styrelsearvoden mot aktier.  

2020-03-20 07:41:00

Kallelse till extra bolagsstämma i AHA WORLD AB (publ)

Aktieägarna i AHA World AB (publ), 556724-8694, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 april 2020 klockan 13:00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 20, 4tr, Stockholm.

2020-03-17 08:19:07

VD Update inkl preliminärt resultat jan-feb 2020

Med anledning av rådande omvärldsläge och förändrad verksamhet väljer ahaWorld att publicera resultatet för januari och februari samt ge ytterligare insikt i utvecklingen av bolagets affär.

2020-02-28 08:33:07

Bokslutskommuniké 2019

AHAWORLD SER POSITIV UTVECKLING MED WIGET GROUP

2019-12-18 09:48:07

VD update

ahaWorlds VD Erik Ahlberg summerar senaste tidens händelser samt framtiden i bolaget. Intervjun publiceras i samarbete med Finwire TV på YouTube.  

2019-12-13 14:56:47

Wiget Group redo att lansera annonskampanjer i New Jersey

Wiget Group är nu redo att lansera annonskampanjer i New Jersey genom sitt globala annonsnätverk.

2019-12-12 21:46:36

Kommuniké från extra bolagsstämma den 12 december 2019

Idag, den 12 december 2019, hölls extra bolagsstämma i ahaWorld AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

2019-12-12 11:30:54

Incitamentsprogram till anställda

Bolaget har nu slutfört det tidigare kommunicerade incitamentsprogrammet till anställda som beslutades på årsstämman i maj 2019. 

2019-12-11 17:43:27

ahaWorld avvecklar casinoverksamheten. Besparing på 7 MSEK under 2020

Som ett led i bolagets kontinuerliga utvärdering av varje vertikal i verksamheten har ahaWorld beslutat att avveckla verksamhetsgrenen casino. Avvecklingen av casinoverksamheten beräknas spara bolaget ca 7 MSEK under 2020. Denna avveckling, samt de tidigare av ahaCasino och ahaBingo, innebär ett ökat fokus på den verksamhet som genererar aktieägarvärde. Bolaget går i och med detta från att historiskt vara en renodlad speloperatör till att genom helägda dotterbolaget Wiget Group fortsätta tillhandahålla marknadsföringstjänster dels inom iGaming och dels genom en automatiserad marknadsföringsplattform med global räckvidd.

2019-11-28 09:30:44

Kallelse till extra bolagsstämma i ahaWorld AB (publ)

Aktieägarna i AHA World AB (publ), 556724-8694, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 12 december 2019 klockan kl 13:00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 26 i Stockholm.

2019-10-31 08:40:31

VD Erik Ahlberg summerar ahaWorld och tredje kvartalet 2019

ahaWorld´s VD Erik Ahlberg sammanfattar tredje kvartalet 2019 - det första vinstkvartalet i bolagets elvaåriga historia. Erik fördjupar sig kring kvartalsvinsten, om förvärvet och företagets helägda dotterbolag tillika ånglok Wiget Group och dess affärsmodell, nya kostymen Sports Betting samt ahaWorlds målsättning för 2020.

2019-10-31 08:30:00

Delårsrapport 3

DELÅRSPERIODEN 1 JULI - 30 SEPTEMBER Omsättningen uppgick till 6 729 (5 632), en ökning med 19 %. Jämfört med det första kvartalet 2019 ökade omsättningen med 361 % och jämfört med det andra kvartalet 2019 424 %. EBITDA uppgick till 420 KSEK (-1 775), en ökning med 523 %. Jämfört med det första kvartalet 2019, - 5 219, och det andra kvartalet 2019, - 7 734. De kostnadsbesparingar som bolaget har genomfört under det senaste året sammantaget med förvärvet av Wiget Group uppvisar ett positivt utfall. Resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,10).

2019-10-18 11:18:25

Vision Invest AB ökar ägandet i ahaWorld

ahaWorlds största ägare Vision Invest AB kvittar tidigare kommunicerat brygglån. Därför har bolaget beslutat om en riktad emission på ca 2,1 MSEK till Vision Invest AB.

2019-10-18 10:23:00

VD presentation idag på G&W Stockholm Open Event

ahaWorlds VD Erik Ahlberg talar idag på G&W Stockholm Open Event, Capital Markets Day, 2019.

2019-10-15 09:55:00

ahaWorld tidigarelägger delårsrapporten för det tredje kvartalet

Bolaget tidigarelägger delårsrapporten för det tredje kvartalet till den 31 oktober 2019. 

2019-10-11 14:32:33

VD update

ahaWorlds VD Erik Ahlberg summerar senaste tidens händelser samt framtiden i bolaget. Intervjun publiceras i samarbete med Finwire TV på YouTube. 

2019-09-18 12:18:45

ahaWorlds dotterbolag Wiget Group positionerar sig inför Fotbolls-EM 2020

Wiget Group positionerar sig i relevanta geografiska marknader, samt vidareutvecklar sina annonseringsprodukter, inför Fotbolls-EM 2020.

2019-09-17 12:48:10

ahaWorld levererar positivt resultat i augusti

För andra månaden i rad presenterar ahaWorld svarta siffror. Det fastställda EBITDA resultatet för augusti månad uppgår till 152 667 SEK. 

2019-09-13 09:00:00

ahaWorld rekryterar Affiliate and VIP Management Director

Emelie Ahlberg tillträder som Affiliate and VIP Management Director. Den nya rollen är helt försäljningsinriktad med fokus på Affiliatepartnerskap samt bolagets storspelare.

2019-09-02 15:57:31

Utfall av teckningsoptioner TO3

Optionsserien TO3 ingick som en del av uniträtter som tecknades i nyemissionen i juni 2018. Två (2) teckningsoptioner gav rätt att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,90 kr under perioden 1 augusti till och med den 30 augusti 2019.

2019-08-28 09:10:00

SwedenCasino på första plats i stor casinoundersökning

Den ledande Affiliatesajten Spelsidor.se utser SwedenCasino till vinnare i deras stora casinoundersökning med motiveringen: 

2019-08-27 17:15:21

Wiget Group lanserar globalt annonsformat

Wiget Group har lanserat stöd för annonsering i redaktionell miljö, så kallad native-annonsering. I samband med lanseringen har man knutit sig an flertalet konsumentsajter med totalt över en miljard månatliga läsare globalt. Nätverket består främst av större etablerade sajter.

2019-08-26 13:20:50

Handel med TO3 avslutas den 28 augusti

Den sista dagen för handel med TO3 är den 28 augusti. 

2019-08-23 13:38:32

Resultat juli månad

I Q2-rapporten den 15 augusti kommunicerades som väsentlig händelse efter periodens utgång att juli månad hade ett preliminärt EBITDA om - 300 000 SEK. Med anledning av detta redovisas härmed det fastställda EBITDA resultatet. 

2019-08-15 08:45:00

Halvårsrapport 2019

Ett händelserikt kvartal med förvärv av Wiget Group AB Under det andra kvartalet har bolaget genomfört flera betydande projekt såsom förvärvet av Wiget Group AB med tillhörande nyemission samt avyttringen av bingoverksamheten till PAF. Förvärvet av Wiget Group AB genomfördes den 28 juni och tredje kvartalet blir det första där Wiget Group AB ingår som ett helägt dotterbolag. Förvärvet är ett stort steg för bolagets strategi om att gå in på fler marknader, bredda sitt utbud samt skapa synergier inom koncernen. Wiget Group AB bidrar med positivt resultat och kassaflöde, kunskap samt en marknadsföringsplattform i världsklass som redan nu skapar möjligheter för casinovarumärkena. Under det andra kvartalet omsatte Wiget 4,25 MSEK med ett rörelseresultat på 1,4 MSEK. Försäljningen och samarbetsavtalet med PAF om ahaBingo är ett led i bolagets strategi om utvärdering av varje vertikal där ahaBingo har varit ett olönsamt varumärke som har krävt mycket resurser. Efter försäljningen allokeras resurserna till våra casinovarumärken samtidigt som det innebär kostnadsbesparingar för bolaget. Affären har ett kontraktsvärde på ca 3 MSEK över de närmaste 3 åren samtidigt som bolaget gör kostnadsbesparingar på ca 3,7 MSEK per år. Det innebär också att bolaget inte behöver ha en egen svensk spellicens och den avslutades den 30 juni 2019.

2019-08-14 14:55:57

Emissionen är nu genomförd och registrerad

Med anledning av att aktierna är registrerade hos Bolagsverket kommer utfärdade BTA att ersättas med aktier. Efter genomförd emission är antalet aktier 140 705 655 stycken och aktiekapitalet 15 641 164,11 kr. Det innebär att bolaget har tillförts ytterligare 97 925 581 aktier i juni-aug 2019.

2019-07-31 14:00:00

Den 1 augusti inleds teckningsperioden för Teckningsoptionsserie TO3

I nyemissionen i juni 2018 ingick teckningsoptioner av serie TO3 som en del av uniträtter. För varje unit som utgavs ingick en aktie och en teckningsoption. Två (2) teckningsoptioner ger rätt till att teckna en (1) ny aktie under teckningsperioden 1 augusti – 30 augusti 2019 till en teckningskurs om 0,90 SEK.

2019-07-19 10:23:02

ahaWorlds helägda bolag Wiget Group passerar 10 000 nya deponerande kunder (NDC) i juni

Wiget Group levererade 895 nya deponerade kunder (NDC) i juni och den totala spelardatabasen uppgick i Q2 till strax över 10 000. Jämförelsevis hade bolaget i slutet på 2018 cirka 4 800 spelare. Merparten av dessa är på revenue share-basis vilket innebär att bolaget får intäkter under hela kundens livstid. Tillväxten är fortsatt helt fokuserad på nya marknader utanför Sverige och spridd över ett stort antal marknader. Wiget Groups omsättning i juni uppgick till 1.2 MSEK med ett rörelseresultat på 0.3 MSEK. Antal nya deponerande kunder (NDC) i juni uppgick till 895.  Omsättningen i Q2 uppgick till 4.25 MSEK med ett rörelseresultat på 1.4 MSEK. Antal nya deponerande kunder (NDC) i Q2 uppgick till 3142. ahaWorld förvärvade Wiget Group i Q2 2019 och i och med denna junirapport avslutas härmed särredovisningen av Wiget Groups månadsresultat.

2019-06-28 15:12:16

ahaWorld tillträder Wiget Group AB

Som tidigare kommunicerats skulle tillträde av förvärvet ske i slutet av juni. Idag har förvärvet genomförts och ahaWorld tillträder.  

2019-06-20 14:39:24

ahaWorld säljer Bingo till PAF, Ålands Penningautomatförening, genom ett samarbetsavtal som tecknades idag

Affären förväntas ge ett kontraktsvärde om 3 MSEK över de närmaste 3 åren. Samtidigt innebär det att ahaWorld inte behöver någon egen licens för online Bingo i Sverige och kan genomföra avvecklingen av en för bolaget icke lönsam vertikal. Affären är uppdelad i en intitial likvidbetalning och en framtida intäktsdelningsmodell där ahaWorld erhåller en livslång ersättning för det sammanlagda spelandet. 

2019-06-20 11:26:59

Sista dag för handel med BTA i ahaWorld AB (publ)

Sista dag för handel med ahaWorld AB (publ) BTA är tisdagen 25 juni 2019. Företrädesemissionen som genomfördes under maj/juni 2019 är nu delregistrerad hos Bolagsverket. De nya aktierna är f.n. under omvandling från BTA och beräknas kunna levereras till depåer / VP-konton den 1 juli 2019. 

2019-06-20 08:34:02

ahaWorld förvärvar Wiget Group AB, företrädesemissionen genomförd

Teckningstiden för företrädesemissionen är avslutad och ahaWorld AB tillförs cirka 53,15 MSEK i samband med förvärvet av Wiget Group AB.

2019-06-12 14:29:07

Wiget Group väl positionerade inför Copa America

På fredag startar Copa America i värdnationen Brasilien och Wiget Group har under senaste året lagt stort fokus på den latinamerikanska marknaden. I veckan har man också lanserat ett nytt samarbete med en lokal sportsbook för att maximera täckningen inför mästerskapet.

2019-06-11 09:32:42

I dag är den sista dagen för teckning av aktier i den pågående nyemissionen

I dag den 11 juni är den sista dagen för teckning av aktier i den pågående nyemissionen med företräde. 

2019-06-10 13:10:30

ahaWorlds förvärv Wiget Group slår återigen rekord i antal nya deponerande kunder (NDC) i maj

Wiget Group levererar återigen ATH i antal nya deponerande kunder som levererades till bolagets iGaming-partners i maj. Merparten av dessa är på revenue share-basis vilket innebär att bolaget får intäkter under hela kundens livstid.

2019-06-04 09:00:00

ahaWorld integrerar Wigets datahanteringsplattform

För att uppnå effektivare marknadsföringskampanjer, sänka anskaffningskostnaderna samt bättre förstå sina kunders data har ahaWorld nu påbörjat integrationen av Wiget Groups datahanteringsplattform. I och med förvärvet av Wiget Group blir ahaWorld troligtvis enda operatör i branschen som fullt ut äger sin egen marknadsteknologi.

2019-05-31 08:45:00

ahaWorld beslutar att fullfölja förvärvet av Wiget Group AB

Styrelsen har beslutat att fullfölja förvärvet av Wiget Group AB då alla kriterier i affären nu är uppfyllda. 

2019-05-24 08:45:00

Idag inleds teckningstiden av ahaWorlds företrädesemission

Idag den 24 maj inleds teckningstiden för företrädesemission i ahaWorld AB (publ). Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt i nyemissionen. Teckning sker under perioden den 24 maj - 11 juni 2019. Vid fulltecknad nyemission tillförs ahaWorld AB cirka 69,5 MSEK + 15 MSEK i en eventuell övertilldelning före emissionskostnader. Genom teckningsförbindelser och ett garantikonsortium är företrädesemissionen säkerställd upp till ett belopp om cirka 53,15 MSEK, motsvarande ca 76 procent av emissionsbeloppet. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns att tillgå på ahaWorlds (www.ahaworld.se), Spotlight Stockmarkets (www.spotlightstockmarket.com) samt G&W Kapitalförvaltnings (www.gwkapital.se) respektive hemsidor. 

2019-05-22 18:01:29

Offentliggörande av prospekt inför företrädesemission

Härmed offentliggörs prospekt inför den tidigare kommunicerade företrädesemissionen med teckningsperiod den 24 maj - 11 juni 2019. 

2019-05-21 11:55:20

Erik Ahlberg och Soheil Amorpour på Småbolagsdagen 3 juni

Som tidigare kommunicerats påbörjas teckningsperioden för företrädesemissionen den 24 maj som delvis ska användas till förvärvet av Wiget Group. Aktiespararna arrangerar Småbolagsdagen 2019. Där kommer Erik Ahlberg, vd ahaWorld, och Soheil Amorpour, vd Wiget Group, berätta om förvärvet och vilka synergier detta kommer att medföra för det gemensamma bolaget.

2019-05-20 12:52:57

ahaWorlds vd Erik Ahlberg berättar om Wiget förvärv samt Q1

En händelserik period på bolaget summeras av Erik Ahlberg, vd på ahaWorld. Se honom i en rykande färsk intervju av Finwire TV där effekterna av förvärvet Wiget Group samt rådande emission liksom utfallet Q1 beskrivs och analyseras.  Intervjun kan ses på Avanza under bolaget ”aha” samt på Spotlight och Youtube i Finwires egen kanal: https://youtu.be/7lfrqdZXyB8 

2019-05-16 15:08:00

ahaWorld lanserar SwedenCasino med "Pay&Play" i Tyskland

SwedenCasino relanserades i vintras med ny design, funktionalitet samt Pay&Play gentemot den nordiska marknaden. Gensvaret har varit odelat positivt varpå casinot idag lanseras på tyska med en lokalanpassad Pay&Play-lösning.

2019-05-16 09:48:26

Förvärv av Wiget Group AB beslutat av bolagsstämman samt ny styrelseledamot

Bolagsstämman beslutade att förvärva Wiget Group AB enligt tidigare kommunicerade villkor samt att välja in Soheil Amorpour (grundare och VD för Wiget Media AB) som styrelseledamot i ahaWorld AB.

2019-05-15 17:16:03

Kommuniké från årsstämma den 15 maj 2019

Idag, den 15 maj 2019, hölls årsstämma i ahaWorld AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut togs enhälligt.

2019-05-14 15:53:59

ahaWorlds förvärv Wiget passerar 8 000 aktiva spelare i sin intäktsdelningsdatabas

Wiget Group har i maj passerat över 8 000 deponerande revenue share-spelare i bolagets databas. Samtliga spelare ligger hos stora etablerade spelbolagsaktörer och är geografiskt utspridda över ett stort antal marknader. Wiget Group har livstidslång intäktsdelning på samtliga spelare och spelardatabasen är helt oberoende av den svenska marknaden. Jämförelsevis hade bolaget under samma period 2018 1 100 deponerande spelare och i slutet på 2018 cirka 4 800.

2019-05-10 09:32:10

Wiget Group levererar ATH nya deponerande kunder (NDC) i april

Wiget Group slog nytt rekord i antalet nya deponerande kunder som levererades till bolagets iGaming-partners i april. Merparten av dessa är på revenue share-basis vilket innebär att bolaget får intäkter under hela kundens livstid.

2019-05-10 08:54:30

Delårsrapport 1

Första kvartalet med svensk reglering - omställning av erbjudanden, stark kundtillströmning i Sverige, Finland och Tyskland

2019-05-09 09:00:00

ahaWorld tidigarelägger delårsrapport för kvartal 1

Bolaget tidigarelägger delårsrapporten för kvartal 1 till fredagen den 10 maj 2019. 

2019-05-08 15:10:50

Företrädesemissionen omfattas till 76 % av garantier och teckningsförbindelser

Den föreslagna företrädesemissionen är garanterad till minst ca 53 MSEK, motsvarande ca 76 procent, genom dels teckningsförbindelser från huvudägarna Vision Invest AB, ESSEFF Fastigheter AB och Barego Holdings AB och därtill genom garantiåtaganden från ett garantikonsortium.

2019-04-24 17:07:15

Årsredovisning 2018 och revisionsberättelse och kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för ahaWorld AB (publ), 556724-8694, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2018 samt kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse.

2019-04-18 12:11:36

Wiget integrerar analysplattform för att öka trafikkvalité i annonskampanjer

2019-04-17 17:15:00

En diversifierad och global affiliateverksamhet med fokus på tillväxtmarknader

2019-04-17 17:05:25

Bred och ledande marknadsteknologi inom mediaköp och dataanalys

2019-04-17 09:15:00

Kallelse till årsstämma i ahaWorld AB (publ)

Aktieägarna i AHA World AB (publ), 556724-8694, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 klockan 13.00 i G&W Fondkommissions lokaler på Kungsgatan 3 i Stockholm.

2019-04-17 08:45:00

ahaWorld genomför företrädesemission om 69,5 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller Sydafrika, eller annan jurisdiktion där gällande lagstiftning hindrar distribution av detta pressmeddelande. Styrelsen för AHA World AB (publ) (”ahaWorld” eller ”Bolaget”) har den 17 april 2019 beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) om ca 69,5 MSEK före emissionskostnader. Styrelsens beslut är villkorat av godkännande [och beslut om ändring av bolagsordningen] vid årsstämman den 15 maj 2019. Emissionslikviden avses att användas för betalning av kontant del av köpeskillingen för förvärvet av Wiget Group som offentliggjorts genom separat pressmeddelande, för återbetalning av brygglån uppgående till 8,5 MSEK samt för Bolagets löpande verksamhet. Styrelsen avser även föreslå årsstämman att besluta om att bemyndigande till styrelsen att besluta om en övertilldelningsemission om maximalt 15 MSEK för det fall Företrädesemissionen övertecknas. Företrädesemissionen är garanterad till minst ca 46 MSEK, motsvarande ca 67 procent, genom dels teckningsförbindelser från huvudägarna Vision Invest AB, ESSEFF Fastigheter AB och Barego Holdings AB om sammanlagt ca 8 MSEK och därtill genom garantiåtaganden från ett garantikonsortium uppgående till sammanlagt ca 38 MSEK. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden är ej säkerställda.

2019-04-17 08:00:00

ahaWorld förvärvar Wiget Group och skapar en kassaflödespositiv företagsgrupp för onlinespel och media med världsledande teknologibas

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller Sydafrika, eller annan jurisdiktion där gällande lagstiftning hindrar distribution av detta pressmeddelande. ahaWorld AB (publ) (“ahaWorld”) fullföljer tidigare kommunicerad tillväxtstrategi genom att förvärva Wiget Medias AB:s media- och affiliateverksamhet. Förvärvet innefattar Wiget Medias globala affiliate-verksamhet samt annonseringsteknologi och datahanteringsplattform. Den initiala köpeskillingen uppgår till 46 MSEK där 35,5 MSEK betalas kontant och resterande 10,5 MSEK betalas genom nyemitterade aktier i ahaWorld. Säljarna är utöver den initiala köpeskillingen berättigade till tilläggsköpeskilling i två trancher om högst sammanlagt 29 MSEK att betalas kontant och i form av nyemitterade aktier i ahaWorld. Tilläggsköpeskillingen är baserad på verksamhetens uppnådda lönsamhetsmål. Målsättningen är att de sammanslagna verksamheterna skall generera 8 MSEK i EBIT 2019 och 26 MSEK 2020. Transaktionen är villkorad av, bland annat, att ahaWorld genomför en företrädesemission som tillför ahaWorld en kontantlikvid som efter emissionskostnader minst motsvarar kontantdelen för den initiala köpeskillingen samt att årsstämman godkänner emissionen av aktier som emitteras som betalning för den initiala köpeskillingen. Transaktionen förväntas slutföras före utgången av andra kvartalet 2019.

2019-03-20 13:05:28

Utfall av teckningsoptioner TO2

Incitamentsprogrammet som beslutades på en extra bolagsstämma den 7 augusti 2017 omfattade anställda, ledande befattningshavare och styrelseledamöter inom Bolaget. Varje teckningsoption gav rätt till nyteckning av 1,29 B-aktie till en teckningskurs om 2,55 kronor under perioden 10 januari 2019 till och med den 31 januari 2019. 

2019-03-19 12:40:59

Ändring av datum för kvartalsrapport Q1

I bokslutskommunikén har bolaget angivit att kvartalsrapporten Q1 ska släppas den 17 maj 2019.

2019-02-28 08:30:00

Bokslutskommuniké 2018

DELÅRSPERIODEN 1 OKTOBER - 31 DECEMBER, FORTSATT ÖKANDE SPELÖVERSKOTT OCH STARKA NYCKELTAL

2019-01-21 12:57:56

ahaWorld lanserar nya SwedenCasino samt HomeOfTheSwedes.com

Efter framgångarna i höstas med relanseringen av MoboCasino.com släpper ahaWorld nu även en ny pay and play-version av ytterligare ett varumärke - SwedenCasino.com 

2018-12-27 08:58:02

Svensk spellicens godkänd

Bolaget har fått svensk spellicens godkänd för alla sina varumärken. 

2018-11-22 08:30:00

Delårsrapport Q3

Bolagets VD Erik Ahlberg intervjuas av Finwire om kvartalsrapporten och bolagets verksamhet, se den på följande länk, https://youtu.be/UxdP81c_QMc Erik Ahlberg kommer även att presentera bolagets verksamhet på Stora Aktiedagen i Stockholm den 26:e november i sal 1 kl 16:00. Presentationen kommer att sändas live på www.aktiespararna.se/tv/live samt finnas tillgänglig dagen efter på www.aktiespararna.se/tv/evenemang. 

2018-11-19 14:23:15

ahaWorld välkomnar alla till Stora Aktiedagen i Stockholm den 26 november 08:00 - 18:30

VD Erik Ahlberg presenterar bolagets verksamhet i sal 1 kl 16:00. 

2018-10-23 08:30:00

Omräkning av teckningsoptioner (TO2) med anledning av företrädesemission i ahaWorld AB

Med anledning av företrädesemissionen i ahaWorld AB (”Bolaget”) har omräkning gjorts i enlighet med villkoren för utestående teckningsoptioner 2017/2019 TO2 avseende teckningskurs och antal aktier. Mot bakgrund härav är den nya teckningskursen 2,55 SEK per aktie och det nya antalet aktier är 1,29 st per teckningsoption. 

2018-10-11 08:30:00

ahaWorld har idag lämnat in en komplett ansökan om svensk spellicens för Casino och Bingo

Bolaget har idag lämnat in ansökan om licens för att bedriva "Kommersiellt Internetspel (Kasino och Bingo)”,  i Sverige. ahaWorld har redan sedan tidigare ansökt om licens för online casinospel genom sin plattform och spelleverantör. Det innebär att samtliga ansökningsavgifter också betalats. 

2018-10-01 10:56:46

MoboCasino leder ahaWorld till "All Time High" i spelarinsättningar och NGR (Net Gaming Revenue) i september

Sammantaget för samtliga varumärken visar ahaWorld en NGR-ökning (Net Gaming Revenue) för september på 43% (€255 532 sep jämfört med €179 211 aug 2018). Även spelarinsättningarna fortsätter uppåt i september med 59% (€748 126 sep jämfört med €470 274 aug 2018).

2018-09-28 08:30:00

ahaWorld lanserar MoboCasino med "Pay&Play" i Tyskland

Efter framgångarna på den svenska och finska marknaden har ahaWorld relanserat MoboCasino med ny design och ”Pay&Play” i Tyskland. ”Pay&Play” är en lösning som har rönt mycket framgång och bygger på en förenklad verifiering av kund med BankID.

2018-09-03 08:41:45

ahaWorld: 995% ökning av spelarinsättningar på MoboCasino i augusti jämfört med samma period 2017

Satsningar på produkt, varumärken och erbjudanden har visat sig vara gynnsamma på den svenska marknaden. Efter lanseringen av ett nytt MoboCasino den 14 juni har bolaget sett en stark juli månad och en ännu starkare augusti.

2018-08-23 08:30:00

ahaWorld AB: Delårsrapport Q2

ahaWorld (publ) 1 April - 30 Juni 2018. Spelöverskottet ökar samtidigt som bolaget fortsätter att utveckla sina varumärken

2018-08-16 11:49:29

Flaggningsmeddelande

ahaWorld AB informerar om två aktieägare som utökat sitt innehav till över 10%

2018-08-07 08:30:00

ahaWorld: Handel med teckningsoptioner av serie TO3 inleds den 14 augusti 2018

Den 14 augusti 2018 inleds handel med ahaWorld AB (publ):s (AHA World) teckningsoptioner av serie TO3, vilka nyemitterades i samband med ahaWorlds emission av units i juni 2018.

2018-07-24 11:18:33

Emissionen är nu genomförd och registrerad

Med anledning av att aktierna är registrerade hos Bolagsverket kommer handel i BTU att upphöra och utfärdade BTU kommer att ersättas med aktier och teckningsoptioner. Efter genomförd emission är antalet aktier 42 780 074 stycken och aktiekapitalet 4 755 531, 38 kr. Det innebär att bolaget har tillförts ytterligare 25 201 985 aktier i juli 2018. 

2018-06-26 14:45:06

ahaWorlds företrädesemission tecknades till ca 86 procent

ahaWorld AB (publ) har i maj/juni 2018 genomfört en företrädesemission vilket tillför bolaget ca 17,4 MSEK före emissionskostnader och kvittningar.

2018-06-14 16:54:35

ahaWorld: Pay & Play lanserat idag på MoboCasino

ahaWorld har idag lanserat "Pay & Play" för varumärket MoboCasino

2018-06-08 08:00:00

ahaWorld: Intervju i Investerarbrevet.se med VD Erik Ahlberg

2018-06-07 08:05:20

ahaWorld välkomnar alla till Aktiespararnas Småbolagsdagen den 11 juni 2018 mellan 07:30 - 17:20

2018-05-28 13:45:28

Idag inleds teckningstiden av ahaWorlds företrädesemission

Idag den 28 maj inleds teckningstiden för företrädesemission av Units för ahaWorld AB (publ). Även allmänheten ges möjlighet att teckna Units utan företrädesrätt i nyemissionen. Teckning sker under perioden den 28 maj - 15 juni 2018. Vid fulltecknad nyemission tillförs ahaWorld AB cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader. Genom teckningsförbindelser och ett garantikonsortium är företrädesemissionen säkerställd upp till ett belopp om cirka 14,5 MSEK, motsvarande ca 70 procent av emissionsbeloppet.  Memorandum, teaser och anmälningssedel finns att tillgå på ahaWorlds (www.ahaworld.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) samt G&W Kapitalförvaltning (www.gwkapital.se) respektive hemsidor

2018-05-24 08:41:01

Företagspresentation på G&W's Småbolagsfrukost live den 24 maj kl 09:30

VD Erik Ahlberg presenterar företagets verksamhet på G&W's Småbolagsfrukost. 

2018-05-18 10:05:15

Kommuniké från årsstämma den 17 maj 2018

Igår, den 17 maj 2018, hölls årsstämma i ahaWorld AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut togs enhälligt.

2018-05-18 08:33:00

Delårsrapport Q1 2018

ahaWorld (publ) 1 Januari 2018 - 31 Mars 2018 Det fortsatta fokuset på kostnadskontroll ger positiva effekter på EBIT och EBITDA.

2018-05-18 08:30:00

Lanserar Pay & Play på MOBOCASINO för snabbare spel utan krånglig registrering

ahaWorld har beslutat att implementera betal- och verifieringslösningen Pay & Play på sin sajt MOBOCASINO, för att erbjuda en snabbare och smidigare spelupplevelse utan tidskrävande registrering.

2018-04-27 15:25:12

Årsredovisning 2017 och revisionsberättelse och kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för ahaWorld AB (publ), 556724-8694, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2017 samt kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse.

2018-04-27 14:34:32

Nedskrivning av koncerninterna fordringa

2018-04-26 16:57:57

Utökar brygglånefinansiering inför genomförande av företrädesemission

ahaWorld ABs styrelse har beslutat att utöka sin brygglånefinansiering med ytterligare 3 MSEK till samma villkor som befintligt brygglån som upptogs under februari månad, dvs årsränta om 15 %. Såväl det befintliga som det nya lånet har fått löptid till den 31 juli.

2018-04-19 08:45:00

Kallelse till årsstämma i AHA World AB (publ)

Aktieägarna i AHA World AB (publ), 556724-8694, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 maj 2018, klockan 13.30 på Clarion Hotel Gillet i Uppsala, Dragarbrunnsgatan 23 i Uppsala.

2018-04-19 08:30:00

Företrädesemission beslutad om ca 20,5 MSEK, garanterad upp till ca 70%

Styrelsen för ahaWorld AB (publ) ("ahaWorld" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 20,5 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Beslutet är villkorat av godkännande vid kommande årsstämma den 17 maj 2018 enligt separat kallelse.

2018-03-26 10:32:35

Michael Bryne förvärvar aktier i Aha World

2018-03-23 10:10:00

Erik Ahlberg appointed new CEO of ahaWorld

ahaWorld AB has appointed Erik Ahlberg as its new CEO. Erik's latest position was with Jackpotjoy PLC (listed on the London Stock Exchange) where he served as Commercial Project Manager, Global CMO and Director Business Development for the group's flagship product VerjaJohn.com over the last 5 years. Erik has previously held positions as CEO of platform provider Tain, President of poker network Tribeca Tables (acquired by Playtech) and CEO of gaming operator Youwin. Erik Ahlberg will assume the CEO position on the 3rd of April. 

2018-03-23 10:09:41

Erik Ahlberg utses till ny VD för ahaWorld

ahaWorld AB utser Erik Ahlberg till ny VD. Erik kommer närmast från Jackpotjoy PLC (noterat på Londonbörsen) där han verkade som Commercial Project Manager, Global CMO och Director Business Development för koncernens flaggskeppsprodukt VeraJohn.com de senaste 5 åren. Erik har tidigare innehaft positioner som VD för plattformsbolaget Tain, operativ chef för pokernätverket Tribeca Tables (förvärvat av Playtech) och VD för speloperatören Youwin. Erik Ahlberg tillträder VD-tjänsten den 3 april.

2018-02-28 09:00:00

Bokslutskommuniké delårsrapport 4

AHAWORLD AB (PUBL) 1 JANUARI 2017 - 31 DECEMBER 2017 FJÄRDE KVARTALET 2017 - FÖRBÄTTRAT RESULTAT, KRAFTIGT FÖRBÄTTRADE MARGINALER PÅ SPELOMSÄTTNINGEN.  · Koncernens spelöverskott uppgick till 3 588 KSEK (4 468). Den totala omsättningen förbättrades med 18,7% till 6 632 KSEK (5 586). · EBITDA förbättrades med 38,3% till - 1 165 KSEK (- 1 889). EBIT förbättrades med 22,3% till - 2 143KSEK (- 2 760). · Resultatet före skatt förbättrades med 56,2% och uppgick till - 1 268 KSEK (-2 898). · Spelomsättning uppgick till 57 023 KSEK (83 035). Stark förbättring av marginalerna som påverkar spelöverskottet positivt. · Antalet nyregistrerade kunder uppgick till 7 407 (11 351). Kundinsättningarna uppgick till 7 900 KSEK (10 970). HELÅRSPERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2017 - ETT ÅR AV STARK FÖRÄNDRING OCH FÖRBEREDELSER FÖR FRAMTIDEN.  · Den totala omsättningen förbättrades med 5% till 22 135 KSEK (21 150). · Koncernens spelöverskott minskade med 18% och uppgick till 14 487KSEK (17 781). · Antalet nyregistrerade kunder minskade med 37% och uppgick till 31 542 (50 335). · Kundinsättningarna minskade med 33% och uppgick till 33 757 KSEK (50 502). · EBITDA förbättrades med 27,7% till - 5 842 KSEK (-8 085). EBIT förbättrades med 20,8% till -8 573 KSEK (-10 830). · Resultatet före skatt förbättrades med 17% till - 7 755 KSEK (-9 346).

2018-02-23 09:10:27

ahaWorld utreder möjligheter för finansiering av bolagets verksamhet 2018 - upptar brygglån från huvudägare

ahaWorld ABs styrelse utreder olika möjligheter att finansiera bolagets verksamhet för 2018. Under tiden har styrelsen i februari månad beslutat att uppta ett brygglån om ca. 2 MSEK från bolagets huvudägare, till marknadsmässiga villkor. 

2018-01-04 10:01:07

ahaWorld lanserar Swedencasino.com på ny plattform

Idag lanserades även det tredje och sista casinot, Swedencasino.com, på den nya tekniska plattform som ahaWorld har valt för alla sina casino-varumärken. 

2017-12-27 09:00:00

Krister Bergström avgår som VD för ahaWorld AB

I samråd med styrelsen har det överenskommits att Krister Bergström lämnar posten som VD för ahaWorld AB.

2017-12-22 11:09:03

ahaWorlds kommentar avseende regeringsbeslut om lagrådsremiss avseende en omreglerad spelmarknad

Gårdagens beslut i den svenska regeringen om en lagrådsremiss för att omreglera den svenska spelmarknaden öppnade för att söka totalt sex typer av licenser; · Statlig spellicens · Spel för allmännyttiga ändamål · Kommersiellt onlinespel · Vadhållning · Landbaserat kommersiellt spel · Spel på fartyg i internationell trafik

2017-12-08 11:16:56

ahaWorld förstärker ledningen och rekryterar Michael Bryne som CFO

ahaWorld har i sin ambition att fortsätta förstärka med spetskompetenser inom bolaget, rekryterat Michael Bryne som CFO för koncernens bolag. 

2017-11-22 11:08:34

Delårsrapport Q3 - 1 juli - 30 september 2017

TREDJE KVARTALET 2017 - Kraftigt förbättrat resultat, totalomsättningen ökade starkt, något svag nedgång av spelvolymerna men förbättrade marginaler på spelomsättningen. Företaget har fokus på leverans och förbättrad effektivitet fortsatt. 

2017-11-21 10:10:25

Aha World AB (publ) tidigarelägger delårsrapport för kvartal 3

Aha World AB (publ) tidigarelägger delårsrapporten för kvartal 3 till onsdagen 22 november 2017.

2017-11-16 12:22:51

Mobocasino.com nu lanserat för tillväxt på ny plattform

Aha's casino nr 2, Mobocasino.com, lanseras idag på den nya teknikplattformen från Finnplay.

2017-11-10 08:42:55

ahaWorld flyttar även det tredje casinot till ny plattform

Efter den framgångsrika lanseringen av ahacasino.com på den nya casinoplattformen i början av oktober lanserar snart ahaWorld sitt andra casino, Mobocasino.com, på samma plattform. Detta sker under innevarande månad.

2017-11-01 16:43:01

Ahabingo.com erhåller en casino-licens på egen plattform på Malta och lanserar samtidigt Yggdrasil

Ahaworlds spelverksamhet på Malta, ahabingo.com, erhåller en casino-licens på sin egen utvecklade plattform. Parallellt med detta lanserar ahabingo.com Yggdrasils spelportfölj baserad på samma licens. 

2017-10-23 08:00:00

Aha rekryterar casinochef

Aha rekryterar en casinochef till sin omstart av casinoverksamheten.

2017-10-13 11:26:22

ahaWorld förlänger inte LOI avseende förvärv av sydamerikansk speloperatör - fortsätter icke-exklusiv dialog

ahaWorld har meddelat motparten att bolaget ej avser att förlänga det LOI (Letter of intent) som finns mellan parterna när detta går ut den 31 oktober 2017. Det innebär att en fortsatt dialog efter utgångsdatumet förs på icke-exklusiv basis. 

2017-10-03 13:59:03

ahaWorld lanserar ahacasino.com på ny platform

Ahacasino.com lanseras idag på den nya teknikplattformen från Finnplay. 

2017-09-13 08:20:22

ahaWorld rekryterar ny Affiliate Director

Ahaworld har rekryterat Andre Nazemi som ansvarig för etableringen av partnerskapsprogrammet inom Affiliation.

2017-09-01 16:42:38

Utfall incitamentsprogram Ahaworld AB

Teckningsperioden för incitamentsprogrammet 2017-2019 i Ahaworld AB (publ), beslutat på extra bolagsstämman 7 augusti 2017, har slutförts.

2017-09-01 08:22:23

VD och styrelseledamot ökar aktieinnehavet i Ahaworld AB

VD, Krister Bergström, och styrelseledamotet samt tillika störste aktieägaren, Özkan Ego, ökar sitt innehav i ahaWorld AB.

2017-08-31 17:00:00

Ahaworld lanserar nytt affiliatesystem för sin spelverksamhet

Ahaworld lanserar Myaffiliates som ny leverantör av affiliatesystem för sin partner-verksamhet. 

2017-08-31 16:42:00

Aha lanserar 90-bollars bingo

För första gången sedan starten av ahabingo.com lanseras nu en helt ny bingospelstyp, 90-bollars bingo.

2017-08-18 09:00:00

DELÅRSRAPPORT Q2

AHAWORLD AB (PUBL) 1 APRIL 2017 - 30 JUNI 2017

2017-08-17 15:48:08

Aha World AB (publ) tidigarelägger delårsrapport för kvartal 2

Aha World AB (publ) tidigarelägger delårsrapporten för kvartal 2 till fredagen 18 augusti 2017.

2017-08-07 16:01:06

Kommuniké från extra bolagsstämma den 7 augusti 2017

Idag, den 7 augusti 2017, hölls extra bolagsstämma i ahaWorld AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut togs enhälligt.

2017-07-17 10:39:57

Förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner inom Aha World AB

Bakgrund Styrelsen är av uppfattningen att införande av ett incitamentsprogram kommer att vara till fördel för såväl de anställda och ledande befattningshavare som omfattas av programmet som bolagets aktieägare, och att det kommer att underlätta att behålla nyckelpersoner inom Bolaget. Programmet kommer vidare att öka engagemanget och motivationen bland deltagarna i programmet. 

2017-07-17 09:00:00

Kallelse till extra bolagsstämma i ahaWorld AB (publ)

Aktieägarna i ahaWorld AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma ("Extrastämman") måndagen den 7 augusti 2017 kl 11.00 på ahaWorld ABs kontor, Grev Turegatan 9A i Stockholm. Registrering påbörjas klockan 10:45.

2017-07-13 07:59:30

Kompletterande information till tidigare pressrelease: Finnplay signs AhaWorld's casino brands

Finnplay (http://www.finnplay.com), the Finnish-based open gaming platform provider, today announced that it is to provide its licensed platform for the Swedish publicly listed AhaWorld AB's casino brands ahaCasino.com and MoboCasino.com.

2017-07-07 09:30:08

ahaWorld gör en omstart av sin casinoverksamhet. Byter teknikplattform med licens på Malta och i UK

ahaWorld AB har marknadsfört casino sedan 2013 med ahacasino.com, mobocasino.com och swedencasino.com som varumärken. Under september månad kommer ahaworld göra en omstart av sin casino-verksamhet genom att byta teknikleverantör och därigenom modernisera innehåll och spelupplevelse. Bolaget kommer samtidigt erbjuda sina spel via licenser från Malta och UK. 

2017-07-07 09:30:08

ahaWorld re-launches the casino business. Moves to a new technology provider with license in Malta and UK

ahaWorld AB has since 2013 operated and promoted casino online with its brands ahacasino.com, mobocasino.com and swedencasino.com. During September this fall, ahaWorld will perform a re-launch of its casino business through a new technology provider and implement more content rich and modern design plus a better player experience. The company will in addition to this offer its portfolio through licenses in Malta and in UK. 

2017-07-06 08:03:30

ahaWorld förlänger exklusivitetsperioden för Letter of Intent för slutförande av förvärvsprocessen avseende sydamerikansk sportsbettingverksamhet

ahaWorld AB och den sydamerikanska sportsbetting-verksamheten har beslutat att förlänga exklusivitetsperioden för ingånget "Letter of Intent" (LOI) till den 31 oktober 2017. Detta för att parterna kommit fram till att avtalen inte hinner bli klara innan den 15 juli 2017.

2017-06-21 14:52:48

ahaWorld: Lanserar Yggdrasil spelportfölj på Ahabingo.com och i alla casinon.

ahaWorld har via sitt operatörsbolag avtalat med Yggdrasil att lansera deras spelportfölj på alla aha´s casinon (Ahacasino.com, Mobocasino.com, Swedencasino.com)  samt på Ahabingo.com. Yggdrasil har snabbt utvecklats till en ledande leverantör av högklassiga spel och med spel som passar den marknad som aha´s olika operationer verkar på. 

2017-06-12 08:29:00

VD ökar sitt innehav

2017-05-31 08:52:34

ahaWorld förlänger exklusivitetsperioden för Letter of Intent - för slutförande av förvärvsprocess avseende sydamerikansk sportsbetting-verksamhet

ahaWorld AB har arbetat intensivt med målet att slutföra tidigare aviserat förvärv av en sydamerikansk sportsbetting-verksamhet så snart som praktiskt möjligt.

2017-05-12 08:12:21

Kvartalsrapport ahaWorld AB (publ) 1 januari 2017 - 31 mars 2017

FÖRSTA KVARTALET 2017 –  TEKNISKA UTMANINGAR HAR PÅVERKAT CASINOVOLYMER Spelomsättning minskade med 24% och uppgick till 72 738 KSEK (95 355). Antalet nyregistrerade kunder ökade kraftigt med 32% till 10 922 (8 252). Kundinsättningarna minskade med 21% och uppgick till 9 451 KSEK (11 921). Koncernens spelöverskott minskade med 14% och uppgick till 3 895 KSEK (4 543). EBITDA uppgick till – 2 451 KSEK (-1 545). EBIT uppgick till – 3 016 KSEK (- 2 090). Resultatet efter skatt uppgick till – 3 254 KSEK (-1 944). Marknadsföringskostnaderna för perioden uppgick till ca 0,95 MKR (2,1 MKR). EBITDA exkluderat marknadsföringskostnaderna uppgick till – 1,5 MKR (0,5 MKR). VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN LOI med sydamerikanska förvärvet är förlängt till 31 maj 2017. Due Diligence process inledd avseende det sydamerikanska förvärvet. Utvecklingsstudio uppstartad i Serbien och Makedonien Företrädesemission genomförd med överteckning på 117% Satsning på ett ”performance team” påbörjad och organisationen växer Uppgradering av bingoplattformen och utvärdering av ny casinoplattform påbörjad VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Peter Bertilsson föreslagen som ny styrelseledamot Performance team tillsatt Ansökan om casinolicens på Malta påbörjad

2017-05-11 15:54:00

ahaWorld: Kommuniké från årsstämma den 11 maj 2017

Idag, den 11 maj 2017, hölls årsstämma i ahaWorld AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut togs enhälligt.

2017-04-24 17:01:59

Årsredovisning 2016 Ahaworld AB

2017-04-11 13:37:21

Kallelse till årsstämma i ahaWorld AB (publ) - rättelse

Aktieägarna i ahaWorld AB (publ) kallas härmed till årsstämma (”Årsstämman”) torsdagen den 11 maj 2017 kl 13.30 på ahaWorld ABs kontor, Kungsängsgatan 29 i Uppsala. Registrering påbörjas klockan 13:15.

2017-04-11 10:55:19

Peter Bertilsson föreslås till ny styrelseledamot i Ahaworld

Vid nästa årsstämma föreslås Peter Bertilsson till ny styrelseledamot i Ahaworld´s styrelse.

2017-04-11 09:36:50

Kallelse till årsstämma i ahaWorld AB (publ)

Aktieägarna i ahaWorld AB (publ) kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") torsdagen den 11 maj 2017 kl 13.30 på ahaWorld ABs kontor, Kungsängsgatan 29 i Uppsala. Registrering påbörjas klockan 13:15.

2017-04-06 15:33:53

Emissionen är nu genomförd och registrerad (korrigering av tidigare offentliggjort pressmeddelande beträffande aktiekapital)

Korrigering av tidigare offentligjord information avseende aktiekapitalet.

2017-04-04 08:10:26

VD ser ljust på framtiden - emissionen övertecknad

Ahaworlds emission blev tecknad till 117% vilket leder till att bolaget får förstärkt kassan med över 14 miljoner kronor.

2017-03-28 08:48:46

ahaWorlds företrädesemission övertecknad

ahaWorlds företrädesemission tecknades till 117% varav 60% med stöd av teckningsrätter. Ca 700 nya aktieägare tillförs ahaWorlds redan trogna skara av aktieägare. 

2017-03-17 13:07:11

ahaWorld startar samarbete om en utvecklingspool i Serbien och Makedonien

AhaWorld förstärker sin tidigare organisation med kompetenser i Serbien och Makedonien. Som ett led att snabbare verkställa den utvecklingsplan för kommande år så etableras samarbete om att etablering av en utvecklingspool med erfarenhet också från spelindustrin.

2017-03-14 08:38:45

ahaWorld har en bolagspresentation i Göteborg

2017-03-09 08:35:41

Idag inleds teckningstiden av ahaWorlds företrädesemissionen

Idag den 9 mars inleds teckningstiden för företrädesemission av aktier för ahaWorld AB (publ). Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt i nyemissionen. Teckning sker under perioden den 9 – 23 mars 2017. Vid fulltecknad nyemission tillförs ahaWorld AB cirka 14,6 MSEK före emissionskostnader. Genom teckningsförbindelser och ett garantikonsortium är företrädesemissionen säkerställd upp till ett belopp om cirka 11,6 MSEK, motsvarande ca 80 procent av emissionsbeloppet.  Memorandum, teaser och anmälningssedel finns att tillgå på ahaWorlds (www.ahaworld.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) samt Avanzas (www.avanza.se) respektive hemsidor

2017-03-01 11:05:43

Styrelseordföranden ökar sitt innehav i Aha World

2017-02-28 15:24:40

VD ökar åter igen innehavet i Aha World

2017-02-28 09:36:11

Företrädesemission om 14,6 Msek, säkerställd till 80%

Styrelsen för ahaWorld AB (publ) (”ahaWorld” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 14,6 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen genomförs med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på bolagsstämman den 10 maj 2016. 

2017-02-27 12:59:51

Ahabingo.com lanserar ELK studios världsledande slotspel i bingot

Ahabingo.com lanserar ELK studios världsledande slotspel på som vanliga casinospel och som mini-spel i bingospelet.

2017-02-24 10:08:24

Ahabingo.com uppgraderar sin portfölj av spel

Ahabingo.com uppgraderar sin portfölj mini-spel i bingot. OMI Gaming är leverantören av så kallade mini-spel för bingo-publiken och portföljen består inte bara av nya slotspel utan även för första gången i aha bingo, även skraplotter.

2017-02-24 09:00:11

Bokslutskommuniké delårsrapport 4

AHA WORLD AB (PUBL) 1 JANUARI 2016 - 31 DECEMBER 2016

2017-01-31 09:20:22

ahaWorld förlänger exklusivitetsperioden för Letter of Intent avseende förvärv av sydamerikansk sportsbetting-verksamhet

2016-12-27 07:57:03

Styrelseledamot köper aktier i Aha World

2016-12-23 16:35:55

aha ger en julklapp till sina spelare - Evolution Gaming lanserat på alla aha's casinon

2016-12-23 08:27:45

VD ökar åter igen innehavet i Aha World

2016-12-15 11:24:52

Krister Bergström uppdaterar framtidsbilden

2016-12-12 08:43:31

Krister Bergström, VD, presenterar ahaWorld på Aktietorgets investerarträff den 14 december

2016-11-25 11:44:20

Företagspresentation på Stora Aktiedagen i Stockholm idag 28 november på Hotel Birger Jarl

2016-11-25 10:12:04

Tecknar avtal med ELK Studios om spel i världsklass

2016-11-25 09:18:03

ahaWorld tecknar Letter of Intent avseende förvärv av sydamerikansk sportsbetting-verksamhet

2016-11-25 08:30:11

Delårsrapport 3, 2016

2016-11-14 08:57:10

Företagspresentation på Stora Aktiedagen i Göteborg idag 14 November på Svenska Mässan

2016-11-01 08:29:41

Krister Bergström tillträder formellt som VD från 1 november

2016-10-25 08:45:14

Avtal tecknat med Evolution Gaming

2016-10-12 09:16:41

Krister Bergström ökar innehavet i Aha World

2016-10-03 08:31:34

Krister Bergström tillträder som ny VD för ahaWorld AB

2016-09-23 14:27:35

Goran Ristic avgår som VD

2016-09-05 09:31:24

Avtal tecknat med NYX Gaming Group

2016-08-23 12:38:42

Avtal gällande marknadssatsning på nya marknader

2016-08-19 08:30:11

Halvårsrapport 2016

2016-06-13 08:00:15

Företagspresentation på Småbolagsdagen i Stockholm  idag 13 juni på Sheraton Hotel

2016-06-07 12:03:35

Fortsatt stark tillväxt i maj och många storvinnare

2016-05-18 08:30:33

Företagspresentation på Aktiedagen i Göteborg idag 18 maj på Svenska Mässan

2016-05-18 08:15:46

Optionsinlösen tecknad till 95 %, tillför ca 8,6 Mkr

2016-05-10 17:06:12

Kommuniké från årsstämma den 10 maj 2016

2016-05-09 08:30:28

Första kvartalet 2016 - Fortsatt tillväxt

• Koncernens spelöverskott ökade med 41% och uppgick till 4 543 KSEK (3 222). • EBITDA uppgick till -1 545 KSEK (- 516). EBIT uppgick till -2 090 KSEK (-1 122). • Resultatet efter skatt uppgick till -1 944 KSEK  (-1 816). • Antalet nyregistrerade kunder ökade med 393% till 8 252 (1 672). Väsentliga händelser under perioden • Intäktsrekord under mars månad. • MoboCasino.com lanseras i Norge. • ahaBingo.com lanseras i Norge. • Swedencasino.com lanserar spel från spelleverantören Betsoft. • Rekrytering av Nordic Marketing Manager. Väsentliga händelser efter periodens utgång • Nordic Marketing Manager tillträder.                      • Förslag till ny styrelse. • Mobocasino lanserat i Finland. • Start på lösenperiod för teckningsoption aha World TO 1. • Fortsatt stark tillväxt i april, intäkterna ökade med 72% jämfört med föregående år   till 1 707 KSEK (989) och kundtillströmningen ökade med 2 612% till 10 471 nyregistrerade kunder (386).

2016-05-02 08:45:12

Företagspresentation på Aktiedagen i Stockholm idag 2 maj på Operaterassen

2016-05-02 08:44:11

Fortsatt stark tillväxt i april

2016-05-02 08:26:25

Start på lösenperiod för teckningsoption aha World TO 1

2016-04-26 15:57:22

Årsredovisning 2015

2016-04-21 08:59:00

Idag lanserar MoboCasino i Finland

2016-04-11 08:59:08

Kallelse till årsstämma i ahaWorld AB (publ)

Aktieägarna i ahaWorld AB (publ) kallas härmed till årsstämma (”Årsstämman”) tisdagen den 10 maj 2016 kl 13.30 på ahaWorld ABs kontor, Kungsängsgatan 29 i Uppsala. Registrering påbörjas klockan 13:15.

2016-04-08 08:03:51

Förslag till val av styrelse vid årsstämma den 10 maj 2016

2016-04-04 08:23:27

Fortsatt stark tillväxt i mars

2016-03-15 08:40:31

Företagspresentation på Aktiedagen i Jönköping idag 15 mars på Högskolan Jönköping (HLK)

2016-03-08 08:31:42

Rekrytering av Nordic Marketing Manager

2016-03-02 08:33:35

Fortsatt stark tillväxt i februari

2016-02-29 08:12:42

MoboCasino.com lanseras i Norge

2016-02-25 08:30:06

Bokslutskommuniké 2015

2016-02-02 08:35:17

Stark tillväxt i januari

2016-01-27 09:26:04

Företagspresentation på Aktiedagen i Lund idag 27 januari på Medicon Village

2016-01-25 09:38:29

Företagspresentation på Aktiedagen i Lund den 27 januari på Medicon Village

2016-01-22 15:34:38

SwedenCasino lanserar spel från spelleverantören Betsoft

2016-01-15 09:19:04

ahaBingo lanserar i Norge

2016-01-04 14:41:05

Intäktsrekord under december månad

2015-12-22 09:05:35

ahaGruppen skriver avtal med spelleverantören Betsoft

2015-12-21 11:25:23

Relansering av SwedenCasino.com

2015-12-07 10:43:51

Världspremiär för ChatSino, en casino-chatt

2015-12-03 08:53:52

Företagspresentation på Stora Aktiedagen i Stockholm den 7 december på Hotel Birger Jarl

2015-11-30 15:35:16

Avtal med 2 av Skandinaviens största affiliates

2015-11-25 08:51:56

ahaCasino lanserar Live Casino

2015-11-18 08:30:10

Delårsrapport 3, 1/1 2015 - 30/9 2015

   Tredje kvartalet 2015 - Fortsatt tillväxt  • Koncernens spelöverskott ökade med 27% och uppgick till 3 407 Tkr (2 676).  • EBITDA uppgick till 479 Tkr (- 2 587). EBIT uppgick till - 13 Tkr (-3 404).  • Resultatet efter skatt uppgick till 768 Tkr* (- 3 429).  • Antalet nyregistrerade kunder ökade med 130% till 3 767 (1 637).   Delårsperioden 1 januari - 30 september - Kraftigt förbättrat resultat  • Koncernens spelöverskott ökade med 31% och uppgick till 9 571 Tkr (7 258).  • EBITDA uppgick till -152 Tkr (- 7 110). EBIT uppgick till - 1 905 Tkr (- 9 634).  • Resultatet efter skatt uppgick till - 2 214 Tkr (- 9 741).

2015-11-17 13:53:41

Tidigareläggning av kvartalsrapport Q3

2015-11-02 15:54:14

Nyemissionen registrerad

2015-10-09 08:59:10

ahaWorld relanserar sitt affiliate program - ahaPartner.com

2015-09-18 08:00:17

Utfall företrädesemission

2015-08-27 09:56:08

Publicering av memorandum och anmälningssedel

2015-08-26 08:12:36

Casino-spelen på ahaBingo har ökat spelomsättningen med 32% hittills under Q3

2015-08-18 10:36:01

Delårsrapport 2, 1/1 2015 - 30/6 2015 - Korrigerad version

Korrigering: Denna version har korrigerats enligt följande: Den procentuella ökningen gällande spelöverskott för andra kvartalet och delårsperioden (jämfört med samma period föregående år) i första och andra stycket har ändrats till 19% respektive 34%. Andra kvartalet 2015 - Fortsatt tillväxt     • Koncernens spelöverskott ökade med 19 % och uppgick till 2 887 Tkr (2 416).     • EBITDA uppgick till -116 Tkr (- 2 305). EBIT uppgick till - 771 Tkr (-3 694).     • Resultatet efter skatt uppgick till -1 166 Tkr (- 3 768).Delårsperioden 1 januari - 30 juni 2015 - Förbättrat resultat     • Koncernens spelöverskott ökade med 34 % och uppgick till 6 109 Tkr (4 554).    • EBITDA uppgick till - 632 Tkr (- 4 541). EBIT uppgick till - 1 893 Tkr (- 6 248).    • Resultatet efter skatt uppgick till - 2 982 Tkr (- 6 330).

2015-08-18 09:56:28

Komplettering gällande nyemission

2015-08-18 08:50:17

ahaWorld AB genomför nyemission

Styrelsen i ahaWorld AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 maj 2015 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget 11,7 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.

2015-08-18 08:50:17

Delårsrapport 2, 1/1 2015 - 30/6 2015

   Andra kvartalet 2015 - Fortsatt tillväxt • Koncernens spelöverskott ökade med 17 % och uppgick till 2 887 Tkr (2 416). • EBITDA uppgick till -116 Tkr (- 2 305). EBIT uppgick till - 771 Tkr (-3 694). • Resultatet efter skatt uppgick till -1 166 Tkr (- 3 768).   Delårsperioden 1 januari - 30 juni 2015 - Förbättrat resultat • Koncernens spelöverskott ökade med 25 % och uppgick till 6 109 Tkr (4 554). • EBITDA uppgick till - 632 Tkr (- 4 541). EBIT uppgick till - 1 893 Tkr (- 6 248). • Resultatet efter skatt uppgick till - 2 982 Tkr (- 6 330).

2015-08-14 09:41:32

Tidigareläggning av delårsrapport

2015-08-03 08:34:23

ahaWorld förvärvar nätcasinot SwedenCasino.com

2015-07-09 08:19:32

Mobilcasinot mobocasino.com visar på stark tillväxt

2015-06-03 08:55:07

ahaBingo.com lanserar casinospel

2015-05-26 15:13:18

Kommuniké från årsstämma i ahaWorld AB 2015-05-25

2015-05-20 10:09:32

Delårsrapport 1, 1/1 2015 - 31/3 2015

2015-05-18 08:00:17

Komplettering avseende styrelse inför årsstämma

2015-05-12 10:56:22

ahaWorld lanserar Mobocasino.com - ett mobilt casinokoncept

2015-05-11 16:10:25

Årsredovisning 2013/2014

2015-04-24 09:07:39

Kallelse till årsstämma i ahaWorld AB (publ)

Aktieägarna i ahaWorld AB (publ) kallas härmed till årsstämma (”Årsstämman”) onsdagen den 25 maj 2015 kl 13.30 vid Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm. Registrering påbörjas klockan 13:15.

2015-03-26 08:23:11

Ordförande och ledamot ökar sitt ägande i ahaWorld AB

2015-02-25 08:30:03

Bokslutskommuniké, delårsrapport 4, 1 juli - 31 december 2014

Fjärde kvartalet 2014 - Fortsatt tillväxt • Koncernens spelöverskott ökade med 33 % och uppgick till 3 380 TSEK (2 539). • EBITDA uppgick till - 2 403 TSEK (- 769). EBIT uppgick till - 3 335 TSEK (-1 405). • Resultatet efter skatt uppgick till -1 498 TSEK (- 1 403). *) Resultatet för fjärde kvartalet 20141001 - 20141231 belastas med ca 3 813 TSEK gällande förbetald media som således ej påverkat likviditeten. Förlängda räkenskapsåret 2014 - Stora investeringar • Koncernens spelöverskott ökade med 41 % och uppgick till 15 729 TSEK (11 097). • EBITDA uppgick till - 12 180 TSEK (1 476). EBIT uppgick till - 16 735 TSEK (- 631). • Resultatet efter skatt uppgick till - 15 048 TSEK (- 880). • Förlängda året 2014 avser perioden 2013-07-01 till 2014-12-31. *) Resultatet för perioden 20130701 - 20141231 belastas med ca 11 701 TSEK gällande förbetald media som således ej påverkat likviditeten.

2015-02-11 10:59:39

Anders ”Arga snickaren” Öfvergård, ny bingoutropare på ahaBingo.com

2015-01-27 08:36:42

ahaBingo.com säkrar TV-reklam under våren

2015-01-05 08:54:50

Stark tillväxt i december och Q4 2014.

2014-12-18 14:32:22

ahaWorld lanserar Jackmob.com - ett mobilcasino

2014-11-21 08:30:05

ahaWorld lanserar mobilcasino på ny marknad

2014-11-21 08:30:03

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2014

Kommentar till tidigare publicerad delårsrapport 2014-11-21 (uppdatering skedde 2014-12-08) I den här versionen har vi gjort korrigeringar i bifogad pdf-fil för nedanstående poster, belopp inom parentes avser tidigare publicerad delårsrapport 2014-11-21, belopp i Tkr. Ändringarna är endast gjorda i den version som finns på Aktietorgets hemsida. Balansräkning: Fria reserver 16 697 (10 385) Periodens resultat - 9 741 (-3 429) Tidigare redovisade siffror för balansräkningen, de inom parentes, avsåg perioden juli – september. Kassaflödesanalys: Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3 150 (3 960) Förändring i rörelsekapital - 279 (531) Förändringar av kortfristiga fordringar 2 180 (2 041) Förändringar av kortfristiga skulder -3 813 (-36) Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 912 (2 536) Periodens kassaflöde -4 683 (-235) Likvida medel vid periodens början 6 948 (2 500) Likvida medel vid periodens slut 2 265 (2 265) Tidigare redovisade siffror för kassaflödesanalysen, de inom parentes, avsåg jämförelse Q3 2014 – Q3 2013.

2014-11-20 11:41:54

Tidigareläggning av delårsrapport

2014-10-20 12:58:13

ahaCasino och Catena Media utökar sitt samarbete

2014-10-03 09:50:54

ahaCasino säkrar TV-reklam under tuff TV-höst

2014-09-25 13:07:36

ahaCasino lanserar ny design

2014-09-19 08:43:24

ahaCasino har skrivit avtal med en stor trafikdrivare

2014-09-17 08:08:31

ahaWorld utser Mangold Fondkommission som likviditetsgarant

2014-08-28 09:13:33

Stark tillväxt under juli och augusti

2014-08-25 14:06:35

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 – 30 juni 2014

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 – 30 juni 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Belopp inom parentes avser motsvarande period förra året. Denna rapport lägger tyngdpunkten på redovisningen april – juni (Q2) då bolaget noterades under denna period. Fortsatt kraftig casinotillväxt efter påbörjad TV-kampanj Andra kvartalet • Intäkterna uppgick till 5 900 tkr (4 084 tkr) • Rörelseresultat för avskrivningar uppgick för perioden till -2 305 tkr (708 tkr). Resultatet belastas av 2 MSEK från tidigare marknadsaktiviteter. Väsentliga händelser under perioden • Genomförd nyemission i samband med notering på AktieTorget maj/juni 2014 • Lansering av ahaBingos mobilbingo maj 2014 • Påbörjade marknadssatsningar i TV av ahaCasino, mitten av juni • Lansering av sidospel på ahaBingo i slutet av juni 2014

2014-08-21 12:37:42

ahaBingo utökar sitt utbud

2014-07-28 13:09:58

ahaWorld har uppnått spridningskravet

2014-07-17 10:22:16

ahaWorlds mobilprodukter ökar

2014-07-16 11:18:36

Nyemission registrerad

2014-07-11 08:12:08

ahaCasino lanserar två nya spel från Net Entertainment

2014-07-04 10:53:05

ahaCasino utökar TV-satsningarna

2014-06-27 11:52:09

ahaBingo lanserar sidospel

2014-06-19 13:19:53

ahaWorld noteras den 25 juni 2014

Som tidigare meddelat har AktieTorget godkänt AHA World AB:s aktie för notering. Första handelsdag för aktien blir den 25 juni 2014.

2014-06-11 13:50:13

Nyemission i ahaWorld AB (publ) övertecknad inför listning på AktieTorget

2014-05-28 12:00:13

ahaWorld, extra investerarträff i Göteborg

2014-05-23 08:23:56

ahaWorlds roadshow under emissionsperioden

ahaWorld AB (publ) genomfo¨r en nyemission inför notering på AktieTorget, planerad första handelsdag är 18 juni 2014. Under emissionsperioden genomfo¨rs en roadshow da¨r bolaget och emissionen presenteras. Emissionsperioden inleds pa° ma°ndag den 19 maj och pa°ga°r fram till den 4 juni 2014.

2014-05-19 08:55:18

ahaWorld AB (publ) genomför nyemission och noteras på AktieTorget