Verksamheten som förvärvas skyddar kundernas organiska sökvolymer samt säkerställer att inte konkurrerande verksamheter eller marknadsföringspartners får del av den trafiken. Verksamheten genererade ca 5 MSEK i vinst under 2021 och visade en stark tillväxt med goda marginaler. I samband med förvärvet får vi dessutom in ytterligare en stark storägare som aktivt kommer att ta del utav samt påverka den fortsatta utvecklingen av Blick. Den förvärvade verksamheten ingår i e-handelsbolagens huvudprocesser och representerar ett viktigt område för kundanskaffning. Organisatoriskt placeras förvärvet i affärsområdet Digital Marknadsföring vilket därmed tillförs ytterligare kraft.

Blick Global Group (BLICK)

0