Genom förvärvet av OMI utvidgas Blick Global Groups erbjudande inom iGaming med ett nytt affärsområde ”Spelutveckling” och samtidigt knyter Bolaget sig an drivna entreprenörer med stor kompetens inom iGaming. OMI utvecklar och publicerar egna spel, såsom spelslottar för nätcasinoindustrin. OMI har ingått ett utvecklings- och distributionsavtal med en världsledande NYSE noterad tier-1 aktör med verksamhet inom samtliga spelmarknadskanaler och reglerade segment, från fysiska slottmaskiner och lotteriverksamhet till sportvadslagning och digitala lösningar. Avtalet innebär att OMI, som första externa partner, kommer utveckla fyra nya titlar över 18 månader, där utvecklingen är finansierad i sin helhet av kunden i ett steg att utveckla de digitala verksamhetsområdena för att öka konkurrenskraften online.

För mer information om OMI, se https://www.omigaming.com/

Blick Global Group (BLICK)

0.054