Blick Global Group är moderbolaget med fokus att bygga en koncern inom e-commerce i syfte att tillhandahålla ett unikt erbjudande till speloperatörer och andra aktörer inom spelindustrin. Koncernen skall utvecklas baserat på en stark organisk tillväxt under lönsamhet i kombination med en aktiv och offensiv förvärvsstrategi av entreprenörsdrivna målbolag inom e-commerce.

Bolagets nuvarande affärsområde återfinns inom organisk sökoptimering samt digital marknadsföring.